Debata o otwartej nauce i nowych modelach publikowania czasopism naukowych (Toruń, 30 października 2012 r.)

Wanda A. Ciszewska

DOI: http://dx.doi.org/10.12775/TSB.2013.016

Abstrakt


Dnia 30 października 2012 r. w Bibliotece Uniwersyteckiej w Toruniu odbyła się debata na temat transformacji czasopism tradycyjnych do postaci elektronicznej. Spotkanie zorganizowane zostało z okazji  Międzynarodowego Tygodnia Open Access (22–28 października 2012 r.), a jego celem było przypomnienie, co dla społeczeństw świata, szczególnie tych rozwijających się, oznacza wolny dostęp do nauki, edukacji czy kultury. Artykuł podsumowuje spotkanie i zawiera podstawowe informacje na temat wygłoszonych w jego ramach referatów.


Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


Bednarek-Michalska B., Ganicz T., Open Access Journals [online]. Kujawsko-Pomorska Biblioteka Cyfrowa [dostęp 31 marca 2013]. Dostępny w World Wide Web: http://kpbc.umk.pl/dlibra/docmetadata?id=75726.

Dane naukowe: otwarty dostęp do wyników badań przyczyni się do zwiększenia potencjału innowacyjnego Europy [online]. Europa − Press releases RAPID [dostęp 31 marca 2013]. Dostępny w World Wide Web: http://europa.eu/rapid/press-release_IP-12-790_pl.htm?locale=en.

Już niedługo konsultacje. Otwarte zasoby – źródło wiedzy i inspiracji [online]. Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji [dostęp 31 marca 2013]. Dostępny w World Wide Web: http://mac.gov.pl/bez-kategorii/zaczynamy-akcje-otwarte-zasoby-zrodlo-wiedzy-i-inspiracji/.

Kuchma I., Komisja Europejska o open access, przeł. B. Bednarek-Michalska [online]. Elektroniczna Biblioteka. Portal bibliotekarzy i pracowników informacji [dostęp 31 marca 2013]. Dostępny w World Wide Web: http://www.nowyebib.info/wiadomosci/ archiwum-wiadomoci/1192-komisja-europejska-o-open-access.

Mamy Tydzień Otwartej Nauki [online]. Elektroniczna Biblioteka. Portal bibliotekarzy i pracowników informacji [dostęp 31 marca 2013]. Dostępny w World Wide Web: http://www.nowyebib.info/wiadomosci/

archiwum-wiadomoci/1360-rozpoczyna-si-tydzie-otwartej-nauki.
ISSN 2080-1807 (print)
ISSN 2392-1633 (online)

Partnerzy platformy czasopism