Barbara Centek, Naukowe i popularnonaukowe czasopisma Lubelszczyzny 1944–1989, Warszawa 2012

Małgorzata Gorczyńska

DOI: http://dx.doi.org/10.12775/TSB.2013.010

Abstrakt


Recenzja książki zawierającej analizę czasopism naukowych i popularnonaukowych Lubelszczyzny. Przeprowadzone kwerendy archiwalne, biblioteczne, a także wywiady z osobami czynnie zaangażowanymi w powstawanie, będących przedmiotem badań czasopism  zaowocowały pozyskaniem interesującego i różnorodnego materiału, pozwalającego na rekonstrukcję dziejów poszczególnych periodyków.


Pełny tekst:

PDF


ISSN 2080-1807 (print)
ISSN 2392-1633 (online)

Partnerzy platformy czasopism