Prasa Tucholi w latach 1920–1939 (część 2)

Joanna Edwarczyk

DOI: http://dx.doi.org/10.12775/TSB.2013.001

Abstrakt


Artykuł jest kontynuacją zarysu tradycji czasopiśmienniczych Tucholi z lat 1920−1939. W drugiej części artykułu zaprezentowano charakterystykę redagowanych w mieście druków okolicznościowych, tzw. jednodniówek, oraz pisma branżowego. Popularne jednodniówki były wydawane z okazji konkretnego wydarzenia, np. wstąpienia w związek małżeński lokalnego działacza, drukarza i wydawcy – Jana Lewandowskiego. W dwudziestoleciu międzywojennym na terenie miasta ukazały się cztery druki tego rodzaju. Pismem branżowym Tucholi i okolic był „Młynarz Gospodarczy”. Miesięcznik był skierowany w szczególności do Związku Korporacji Młynów Gospodarczych. Przedstawiano w nim m.in. nowe technologie wykorzystywane w młynarstwie, podstawowe zasady związane z utrzymaniem młyna, a także przepisy bezpieczeństwa i ceny skupu zboża. Tematyka regionalna była szeroko przedstawiana również przez inne pisma z okolic Tucholi. Przykładowo w gazecie „Echo Borów Tucholskich” poruszano lokalne sprawy mieszkańców i omawiano aktualne wydarzenia z regionu. Z czasem periodyk wzbogacił się o dodatki dla kobiet i rolników.


Słowa kluczowe


„Echo Borów Tucholskich”; „Głos Tucholski”; historia; jednodniówki; Lewandowski Jan; prasa branżowa; prasa codzienna; Tuchola; 1920−1939

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


Edwarczyk J., Prasa Tucholi w latach 1920−1939 (część I), „Toruńskie Studia Bibliologiczne” 2012, nr 2 (9), s. 47−64.

Kozłowski W., Wydawnictwa w okresie międzywojennym, „Tucholanin” 1983, nr 7, s. 4.

Nasz cel, „Głos Tucholski” 1934, nr 1 (24), s. 1.

Od Redakcji, „Młynarz Gospodarczy” 1934, nr 1, s. 2.

Od Redakcji, „Młynarz Gospodarczy” 1934, nr 2, s. 8.

Pepliński W., Prasa pomorska w Drugiej Rzeczypospolitej 1920−1939. System funkcjonowania i oblicze społeczno-polityczne prasy polskiej, Gdańsk 1987, s. 50.

Pilich E., Rezmer U., Lekcja historii regionalnej. Jan Lewandowski (1894−1939) – drukarz, redaktor, wydawca, „Zapiski Tucholskie” 2005, nr 1, s. 117−122.

Szwankowski J., «Młynarz Gospodarczy», „Tucholanin” 1984, nr 8, s. 5.

Szwankowski J., Tucholskie jednodniówki z lat międzywojennych, „Tucholanin” 1985, nr 11, s. 8.
ISSN 2080-1807 (print)
ISSN 2392-1633 (online)

Partnerzy platformy czasopism