Bibliotherapy in Lithuanian Public Libraries: Service Identification and Analysis

Daiva Janavičiene

DOI: http://dx.doi.org/10.12775/TSB.2012.025

Abstrakt


W artykule przedstawiono współczesne koncepcje biblioterapii opracowane przez badaczy w różnych krajach (USA, Wielka Brytania, Izrael, Rosja i Litwa). Na ich podstawie opracowano schemat działań biblioterapeutycznych możliwych do zastosowania w bibliotekach. W oparciu o międzynarodowe doświadczenia w zakresie biblioterapii, opracowano krótki kwestionariusz ankietowy, który następnie rozesłano do bibliotek litewskich, z prośbą o wypowiedź czy i w jaki sposób usługi biblioterapeutyczne są świadczone przez badane biblioteki. W efekcie przeprowadzonych badań stwierdzono, że 43% badanych bibliotek realizowało wspólne działania z innymi lokalnymi instytucjami opieki zdrowotnej. 28% badanych litewskich bibliotek publicznych prowadziło (indywidualne lub grupowe zajęcia biblioterapeutyczne) z użytkownikami bibliotek. 17% badanych litewskich bibliotek publicznych opracowuje wykazy tekstów biblioterapeutycznych, a tym samym zapewnia użytkownikom bibliotek dostęp do informacji biblioterapeutycznej. Zdecydowana większość badanych bibliotek (62%) oferuje dostarczanie książek do domów użytkowników oraz dysponuje bibliobusami obsługującymi instytucje opieki społecznej w różnych miejscowościach. Ponad 73% badanych bibliotek potwierdziło stosowanie biblioterapii i wskazało inne możliwości jej realizowania – nie zawsze nazywając podejmowane działania mianem biblioterapeutycznych.

Słowa kluczowe


biblioterapia; litewskie biblioteki publiczne; usługi biblioteczne

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


Baruchson-Arbib S., Bibliotherapy in School Libraries: An Israeli Experiment. School Libraries Worldwide [online] 2000, vol. 6, iss. 2 [access: 30 November 2012]. Available in Internet: http://www.iasl-online.org/pubs/slw/july00-baruchson-arbib.htm.

Brewster L., Books An Prescription: Bibliotherapy in the United Kingdom. “Journal of Hospital Librarianship” 2009, vol 9., iss. 4, pp. 399–407.

Brewster L., Reader Development and Mental Wellbeing: the Accidental Bibliotherapist. “Aplis” 2009, vol. 22, iss.1, pp. 13–16.

Cronje K. B., Bibliotherapy in Seventh-Day Adventist Education Using the Information Media for Character Development [online]. International Faith and Learning Seminar, Helderberg College, Somerset West, November/December 1993 [access: 30 November 2012]. Available in Internet: http://www.aiias.edu/ict/vol_12/12cc_049-066.htm.

Frude N., Book Prescription scheme. “Panlibus” 2008, iss. 9., p. 5.

Gydyti gyvenimu: Aleksandro Alekseičiko intensyvus terapinis gyvenimas (To Heal by Life: Intensive Therapeutic Life by Aleksandras Alekseicikas). Compiled by Rimantas Kočiūnas. Vilnius 2008.

Lu, Ya-Ling, Helping Children Cope: What Is Bibliotherapy? “Children and Libraries”. 2008, vol 6, iss. 1, pp. 47–52.

Manžuch Z., Biblioterapija. In: Bibliotekininkystės ir informacijos studijų vadovas, Vilnius 2009.

Meška V., A. Juozulynas, Kurortinė medicina. (Balneological Medicine), Vilnius 1999.

Pehrsson D. E., McMillen P. S., A Bibliotherapy Evaluation Tool: Grounding Counselors in the Therapeutic Use of Literature. The Arts in Psychotherapy [online] 2005, vol. 32, iss. 1 [access: 30 November 2012]. Available in Internet: http://ir.library.oregonstate.edu/xmlui/handle/1957/433.

Stanley J., Reading to Heal. Boston, 1999.

Sturm B. W., Reader‘s Advisory and Bibliotherapy: Helping or Healing? Journal of Educational Media and Library Science [online] December 2003, nr. 41:2 [access: 30 November 2012]. Available in Internet: http://research.dils.tku.edu.tw/joemls.

Sučylaitė J., Ugdomoji poetikos terapija, kaip priemonė suaugusiųjų, sergančių šizofrenija ar depresija, įgalinimui: daktaro disertacija [manuscript]. Vilnius, 2011 [access: 30 November 2012]. Available in Internet: http://vddb.library.lt/fedora/get/LT-eLABa-0001:E.02~2011~D_20110610_120446-61787/DS.005.0.01.ETD.

Дрешер Ю. Н., Библиотерапия: теория и практика. (Bibliotherapy: Therapy and Practice). Сант-Петербург, 2008.
ISSN 2080-1807 (print)
ISSN 2392-1633 (online)

Partnerzy platformy czasopism