Wykorzystywanie koncepcji mądrości tłumu w działalności bibliotek

Małgorzata Kowalska

DOI: http://dx.doi.org/10.12775/TSB.2012.021

Abstrakt


Wydzielenie z organizacji pewnego obszaru działalności i oddanie go w ręce tłumu – zorganizowanej społeczności internetowej – w formie otwartego zaproszenia określa się mianem crowdsourcingu. Obecnie crowdsourcing jako metoda pozyskiwania innowacji wdrażany jest przede wszystkim w przedsiębiorstwach i organizacjach pozarządowych. Ponieważ wprowadzanie rozwiązań na nim opartych jest proste, coraz częściej towarzyszy także działaniom obywatelskim i społecznym, w tym przedsięwzięciom inicjowanym przez archiwa, muzea i biblioteki. Artykuł przybliża istotę crowdsourcingu, jego rodzaje i przykłady wykorzystania jego mechanizmów w działalności bibliotek.

Słowa kluczowe


biblioteki; crowdsourcing; inteligencja zbiorowa; mądrość tłumu

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


Australian Newspaper Digitisation Program [online]. National Library of Australia [dostęp 30 listopada 2012]. Dostępny w World Wide Web: http://www.nla.gov.au/ndp/.

Australian pictures in Trove [online]. Trove [dostęp 30 listopada 2012]. Dostępny w World Wide Web: http://trove.nla.gov.au/general/australian-pictures-in-trove.

Biblioteka czeka na pocztówki. „Gazeta Jarocińska” [online] z dn. 12 lipca 2012 r. [dostęp 30 listopada 2012]. Dostępny w World Wide Web: http://www.jarocinska.pl/index.php?option=com_content&view=article&id =4360%3Abiblioteka-czeka-na-pocztowki&catid=12%3Aprzeczytaj&Itemid=13.

Brabham D. C., Crowdsourcing: A Model for Leveraging Online Communities. W: Daren C. Brahbam Ph. D. [Weblog] [online] 18.03.2011 [dostęp 30 listopada 2012]. Dostępny w World Wide Web: http://dbrabham.files.wordpress.com/2011/03/brabham_handbook_crowdsourcing.pdf.

Civil War Faces [online]. Flickr [dostęp 30 listopada 2012]. Dostępny w World Wide Web: http://www.flickr.com/photos/library_of_congress/sets/72157625520211184/.

Crowdsourcing. W: Wikipedia, the free encyclopedia [online] [dostęp 30 listopada 2012]. Dostępny w World Wide Web: http://en.wikipedia.org/wiki/Crowdsourcing.

Doan A., Ramakrishnan R., Halevy A. Y., Crowdsourcing systems on the World-Wide Web, „Communications of the ACM” 2011, vol. 54, no. 4, s. 86–96.

Doligalski T., Współtworzenie wartości z klientami zorientowane na innych klientów, „E-mentor” 2011, nr 1 (38), s. 72–73.

Estellés-Arolas E., González-Ladrón-de-Guevara F., Towards an integrated crowdsourcing definition, „Journal of Information Science” 2012, no. XX (X), s. 1–14.

Gajewski Ł., Wykorzystanie koncepcji mądrości tłumu do przyspieszenia tempa rozwoju technologicznego, „E-mentor” 2010, nr 5 (37), s. 61.

Geiger D., Seedorf S., Schader M., Managing the Crowd: Towards a Taxonomy of Crowdsourcing Processes, [w:] Proceedings of the Seventeenth Americas Conference on Information Systems, Detroit, Michigan, August 4th–7th 2011, Detroit/Michigan 2011, s. 1–11.

Holley R., Crowdsourcing: How and Why Should Libraries Do It?, „D-Lib Magazine” [online] 2010, vol. 16, no. 3/4 [dostęp 30 listopada 2012]. Dostępny w World Wide Web: http://www.dlib.org/dlib/march10/holley/ 03holley.print.html.

Holley R., How Good Can It Get? Analysing and Improving OCR Accuracy in Large Scale Historic Newspaper Digitisation Programs. „D-Lib Magazine” [online] 2009, vol. 15, no. 3/4 [dostęp 30 listopada 2012]. Dostępny World Wide Web: http://www.dlib.org/dlib/march09/holley/ 03holley.html.

Holley R., Many Hands Make Light Work: Public Collaborative OCR Text Correction in Australian Historic Newspapers, [Canberra] 2009, dostępny także w Internecie: http://eprints.rclis.org/bitstream/10760/ 12907/1/ANDP_Many_Hands.pdf.

Hooton F., PictureAustralia and the flickr Effect. „Gateways” [online] April 2006, no. 80 [dostęp 30 listopada 2012]. Dostępny w World Wide Web: http://pandora.nla.gov.au/pan/11779/20060524-0000/www.nla.gov.au/ pub/gateways/issues/80/story01.html.

Howe J., Crowdsourcing. Why the Power of the Crowd is Driving the Future of Business [online]. The International Achievement Institute [dostęp 30 listopada 2012]. Dostępny w World Wide Web: http://www.bizbriefings.com/Samples/IntInst --- Crowdsourcing.PDF.

Howe J., The Rise of Crowdsourcing, „Wired” [online] 2006, vol. 15, no 6 [dostęp 30 listopada 2012]. Dostępny w World Wide Web: http://www.wired.com/wired/archive/14.06/crowds.html.

Kowalska M., Crowdsourcing in Libraries, który został opublikowany na łamach monografii Wokół książki, biblioteki, informacji: stan obecny − wyzwania − perspektywy. Studia i szkice, praca zbiorowa pod red. R. Malesy, Lublin 2013, s. 151−169.

List of crowdsourcing projects. W: Wikipedia, the free encyclopedia [online] [dostęp 30 listopada 2012]. Dostępny w World Wide Web: http://en.wikipedia.org/wiki/List_of_crowdsourcing_projects.

M. Werla, Web 2.0 i (polskie) biblioteki cyfrowe. „Biuletyn EBIB” [online] 2012, nr 2 (129) [dostęp 30 listopada 2012]. Dostępny w World Wide Web: http://www.nowyebib.info/images/stories/numery/129/129_ werla_.pdf.

Regulamin konkursu na nazwę Oddziału dla Dzieci Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej w Krakowie [online]. Wojewódzka Biblioteka Publiczna w Krakowie [dostęp 30 listopada 2012]. Dostępny w World Wide Web: http://www.rajska.info/do-pobrania/func-startdown/389/.

Stephens M., Crowdsourcing and Library 2.0 [online]. Crowdsourcing and Crowdfunding – The Industry Website [dostęp 30 listopada 2012]. Dostępny w World Wide Web: http://www.crowdsourcing.org/document/crowdsourcing-and-library-20/14785.

Vukovic M., Bartolini C., Towards a Research Agenda for Enterprise crowdsourcing, [w:] Leveraging Applications of Formal Methods, Verification, and Validation, ed. M. Tiziana, S. Bernhard, Berlin/Heidelberg 2010, s. 425–434 (Lecture Notes in Computer Science; 6415).

Vukovic M., Crowdsourcing for enterprises, [w:] Services 2009: 2009 IEEE Congress on Services: Los Angeles, CA, 6–10 July 2009: proceedings, Part 1, ed. L.-J. Zhang, Piscataway, cop. 2009, s. 686–692.

W rodzinie najlepiej [online]. Miejska Biblioteka Publiczna w Piekarach Śląskich [dostęp 30 listopada 2012]. Dostępny w World Wide Web: http://www.biblioteka.piekary.pl/news.php?nid=1402.

What’s on the menu [online]. New York Public Library [dostęp 30 listopada 2012]. Dostępny w World Wide Web: http://menus.nypl.org/.
ISSN 2080-1807 (print)
ISSN 2392-1633 (online)

Partnerzy platformy czasopism