„Sieciowe inicjatywy studenckie” – pierwszy panel dyskusyjny kół naukowych Instytutu Informacji Naukowej i Bibliologii Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu

Joanna Edwarczyk

DOI: http://dx.doi.org/10.12775/TSB.2012.013

Abstrakt


Wiosną 2011 r. Prasoznawcze Koło Naukowe wraz z Kołem Naukowym Specjalistów Informacji zorganizowało pierwszy z cyklu spotkań poświęconych mediom studenckim pod nazwą „Media studenckie, wczoraj, dziś i jutro”. Intencją pomysłodawców była próba charakterystyki tego rodzaju mediów, przedstawienie ich historii oraz współcześnie występujących w nich tendencji. Artykuł prezentuje tematykę pierwszego z cyklu paneli dyskusyjnych pt. „Sieciowe inicjatywy studenckie (serwisy WWW, blogi, fora)”, który odbył się dnia 7 kwietnia 2011 r.

Słowa kluczowe


koła naukowe

Pełny tekst:

PDF


ISSN 2080-1807 (print)
ISSN 2392-1633 (online)

Partnerzy platformy czasopism