Facebook jako forma promocji biblioteki

Marcin Scheffs

DOI: http://dx.doi.org/10.12775/TSB.2012.007

Abstrakt


W dobie komputeryzacji bibliotek ważnym jest, by wykorzystywać nowe kanały docierania do użytkowników. Obecnie, gdy coraz popularniejszym staje się model Biblioteki 2.0, sposoby tego docierania zmieniają się z dnia na dzień. Autor artykułu podjął próbę zbadania, jak w promocji placówki bibliotecznej można wykorzystać portal społecznościowy tworzony w koncepcji Web 2.0. Wybór padł na Facebook jako najpopularniejszy z serwisów społecznościowych na świecie. Celem zainicjowanych badań stało się znalezienie odpowiedzi na pytanie, czy współczesne biblioteki potrafią wykorzystać w pełni możliwości, jakie oferuje portal społecznościowy. W badaniach analizie poddano zawartość profili trzech bibliotek uniwersyteckich (w Warszawie, Poznaniu i Toruniu) oraz reakcje, z jakimi ten typ działalności promocyjnej się spotyka. W tym celu posłużono się metodą jakościowo-heurystyczną, biorąc pod uwagę takie kryteria oceny jakości jak: częstotliwość wpisów, wykorzystanie tablicy, kanału video, opcji galerii zdjęć, udostępnianie linków, tematyka dodawanych wpisów, popularność wpisów, udostępnianie katalogu biblioteki oraz aktualizowanie informacji o placówce w dziale „Info”. Badania przeprowadzone zostały w okresie od 1 stycznia do 31 marca 2011 r.

Słowa kluczowe


Biblioteka 2.0; Biblioteka Uniwersytecka w Poznaniu; Biblioteka Uniwersytecka w Toruniu; Biblioteka Uniwersytecka w Warszawie; Facebook; metoda jakościowo-heurystyczna; promocja biblioteki; serwisy społecznościowe; Web 2.0

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


Bednarek-Michalska B., Ocena jakości informacji elektronicznej. Pułapki sieci. EBIB [on-line] 2007, nr 5 (86) [dostęp 15 kwietnia 2012]. Dostępny w World Wide Web: http://www.ebib.info/2007/86/a.php?bednarek.

Charakterystyka zbiorów [on-line]. Biblioteka Uniwersytecka w Warszawie [dostęp 15 kwietnia 2012]. Dostępny w World Wide Web: http://www.buw.uw.edu.pl/index.php?option=com_content&task=blogcategory&id=56&Itemid =121.

Facebook Facts & Figures 2011 [on-line] [dostęp 15 kwietnia 2012]. Dostępny w World Wide Web: http://www.website-monitoring.com/blog/2011/10/14/facebook-facts-and-figures-2011-infographic/.

Facebook. Centrum pomocy [on-line] [dostęp 15 kwietnia 2012]. Dostępny w World Wide Web: http://www.facebook.com/help/?ref=pf.

Marnocha K., Biblioteka niezwykła, Bliżej Uczelni [on-line] 2010, nr 2 [dostęp 15 kwietnia 2012]. Dostępny w World Wide Web: http://absolwenci.amu.edu.pl/__data/assets/file/0006/44952/blizej-uczelni-nr-06-2010-mail.pdf.

Mezrich B., Miliarderzy z przypadku. Początki Facebooka. Opowieść o seksie, pieniądzach, geniuszu i zdradzie, tł. J. Konieczny, Warszawa 2010.

Statystyka [on-line]. Biblioteka Uniwersytecka w Toruniu [dostęp 15 kwietnia 2012]. Dostępny w World Wide Web: http://www.bu.umk.pl/statystyka10.html.
ISSN 2080-1807 (print)
ISSN 2392-1633 (online)

Partnerzy platformy czasopism