Struktura wypożyczeń książek oraz udostępnień zbiorów naukowych w Bibliotece Raczyńskich w latach 2000–2010

Anna Kleiber

DOI: http://dx.doi.org/10.12775/TSB.2012.006

Abstrakt


W artykule przedstawiono analizę wypożyczeń książek beletrystycznych i niebeletrystycznych wypożyczanych przez czytelników dorosłych oraz czytelników do lat 15, a także strukturę udostępnień zbiorów naukowych w Bibliotece Raczyńskich w latach 2000–2010. Wykazano, iż w obydwu badanych grupach większym zainteresowaniem cieszyły się książki beletrystyczne niż niebeletrystyczne.

Słowa kluczowe


analiza wypożyczeń; Biblioteka Raczyńskich; książki beletrystyczne; książki niebeletrystyczne; udostępnianie zbiorów naukowych

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


Chymkowski R., Wyłączeni z kultury pisma. Komentarz do badań społecznego zasięgu książki [on-line]. Biblioteka Narodowa [dostęp 15 kwietnia 2012] Dostępny w World Wide Web: http://www.bn.org.pl/download/document/1297852774.pdf.

Czy Polacy czytają? (Dane z raportu: G. Straus, K. Wolff, Czytelnictwo, zakup książek i wykorzystanie Internetu w Polsce w 2006 r.) [on-line]. Księgarnia Internetowa Gandalf [dostęp 15 kwietnia 2012]. Dostępny w World Wide Web: http://www.gandalf.com.pl/wiadomosc/819/.

Derkaczew J., Polacy coraz bardziej nieoczytani. Gazeta Wyborcza [on-line] z dn. 22.02.2009 [dostęp 15 kwietnia 2012]. Dostępny w World Wide Web: http://wyborcza.pl/1,75475,6410206,Polacy_coraz_bardziej_nieoczytani.html.

Kleiber A., Czytelnictwo w Bibliotece Raczyńskich w latach 2000–2009, „Toruńskie Studia Bibliologiczne” 2011, nr 1 (6), s. 121–131.

Najniższy poziom czytelnictwa w historii. Rzeczpospolita [on-line] z dn. 20.03.2009 [dostęp 15 kwietnia 2012]. Dostępny w World Wide Web: http://www.rp.pl/artykul/279387.html.

Siedemnaście zalet czytania książki [on-line]. Miejska Biblioteka Publiczna im. H. Sienkiewicza w Płońsku [dostęp 15 kwietnia 2012]. Dostępny w World Wide Web: http://www.mbp-plonsk.pl/pagedet/index/id/68/17_zalet_czytania_ksiazki.html.

Straus G., Czytelnictwo 2000: stabilizacja czy stagnacja?, „Bibliotekarz” 2001, nr 7/8, s. 3–6.

Z działalności Biblioteki Raczyńskich w Poznaniu w latach 1979–1999, pod red. W. Spaleniaka, Poznań 1999.
ISSN 2080-1807 (print)
ISSN 2392-1633 (online)

Partnerzy platformy czasopism