„Zapytaj bibliotekarza” w bibliotekach polskich uniwersytetów – analiza i ocena jakości usług elektronicznych na wybranych przykładach

Rafał Jerzy Jurkowski, Paweł Wróblewski

DOI: http://dx.doi.org/10.12775/TSB.2011.020

Abstrakt


„Zapytaj bibliotekarza” (ang. „Ask a librarian”) to usługa umożliwiająca kontakt z bibliotekarzem w celu rozwiązania problemów związanych z użytkowaniem biblioteki. Coraz częściej powstają pakiety usług kompleksowego kontaktu, wykorzystujące nie tylko takie narzędzia jak telefon czy list tradycyjny, lecz także środki elektroniczne, od komunikatorów zaczynając, a na rozbudowanych systemach zapewniających śledzenie zapytania kończąc. Usługa zdążyła już się ugruntować w krajach mocno zinformatyzowanych. W Polsce jednak nadal wiele bibliotek nie posiada odrębnej usługi lub nie potrafi odpowiednio jej opracować. Ośrodki uniwersyteckie, jako silnie związane z nauką i rozwojem, powinny przodować w opracowywaniu wysokiej jakości usług, w tym tych związanych z kontaktem z użytkownikiem. Autorzy wybrali sześć bibliotek najlepszych polskich uniwersytetów w celu zobrazowania poziomu usługi „Zapytaj Bibliotekarza” na polskim gruncie.

Słowa kluczowe


zapytaj bibliotekarza; biblioteki

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


Ranking uczelni akademickich 2010 [on-line]. Perspektywy.pl [dostęp 31 lipca 2011]. Dostępny w World Wide Web: http://www.perspektywy.pl/index.php?option=com_content&task=view&id=2667&Itemid=717.

Bednarek-Michalska B., Ocena jakości bibliotekarskich serwisów informacyjnych udostępnianych w Internecie. EBIB [on-line] 2002, nr 31 [dostęp 31 lipca 2011]. Dostępny w World Wide Web: http://ebib.oss.wroc.pl/2002/31/michalska.php.

Bramhan J., Benchmarking w zarządzaniu zasobami ludzkimi, Kraków 2004, s. 13.
ISSN 2080-1807 (print)
ISSN 2392-1633 (online)

Partnerzy platformy czasopism