Wykorzystywanie baz danych oraz czasopism elektronicznych przez pracowników naukowych na przykładzie badań przeprowadzonych na Uniwersytecie Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy

Małgorzata Zmitrowicz, Maciej Weryho

DOI: http://dx.doi.org/10.12775/TSB.2011.019

Abstrakt


Artykuł porusza problem wykorzystywania cyfrowego obiegu informacji przez nauczycieli akademickich na przykładzie badań przeprowadzonych wśród naukowców Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy w 2010 r. Analiza uzyskanych wyników obrazuje stopień rzeczywistego wykorzystywania publikacji elektronicznych przez kadrę naukową oraz główne bariery, które go utrudniają. Dotyczy zarówno tytułów publikowanych przez profesjonalne wydawnictwa naukowe i udostępnianych obecnie w ramach licencji krajowej, jak i coraz liczniejszych zasobów udostępnianych w globalnej sieci komputerowej w trybie Open Access.

Słowa kluczowe


bazy danych; open access

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


Bednarek-Michalska B., L. Derfert-Wolf, Open Access −– nowy model komunikacji naukowej, [w]: Nowe technologie w bibliotekach publicznych, pod red. E. Górskiej, Warszawa 2009, s. 58−74.

Nahotko M., Komunikacja naukowa w środowisku cyfrowym: globalna biblioteka cyfrowa w informatycznej infrastrukturze nauki, Warszawa 2010.

Nahotko M., Naukowe czasopisma elektroniczne, Warszawa 2007.

Ustawa z dnia 27 czerwca 1997 r. o bibliotekach, Dz. U. 1997, nr 85, poz. 539.

Wirtualna Biblioteka Nauki [on-line]. Interdyscyplinarne centrum modelowania matematycznego i komputerowego Uniwersytetu Warszawskiego [dostęp 31 lipca 2011]. Dostępny w World Wide Web: http://wbn.edu.pl/.

Wojciechowski J., Praca z użytkownikiem w bibliotece, Warszawa 2000, s. 43.
ISSN 2080-1807 (print)
ISSN 2392-1633 (online)

Partnerzy platformy czasopism