Library philosophy – metateoria biblioteczna czy nowy kierunek badawczy?

Agnieszka Łuszpak

DOI: http://dx.doi.org/10.12775/TSB.2011.018

Abstrakt


Podstawowy przedmiot badań bibliotekoznawczych - biblioteka - jest obiektem złożonym, więc badanie jej z różnych punktów widzenia - także z punktu widzenia filozofii - wydaje się uprawnione i zasadne. Badania interdyscyplinarne wymagają używania pojęć ogólniejszych, o dużej dozie abstrakcji, jednak często okazuje się, iż filozofia biblioteczna to termin używany albo wieloznacznie, albo - co gorsza - zupełnie bezrefleksyjnie, a nadużywanie terminologii filozoficznej czy próby sztucznego „unaukowienia” tekstów z zakresu bibliotekoznawstwa nie świadczą dobrze o naukowej rzetelności. Jednak w literaturze bibliotekoznawczej (zwłaszcza amerykańskiej) znaleźć można również przykłady użycia tego pojęcia w znaczeniu teorii nauki o bibliotece, refleksji nad tą nauką i w tym sensie jest to zabieg pożyteczny, gdyż każda metateoria może prowadzić do powstawania nowych paradygmatów i wyznaczać nowe ścieżki badawcze.

Słowa kluczowe


metodologia; terminologia

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


Alkan N., The Importance and Influence of Philosophical Thinking for Librarians. Library Philosophy and Practice [on-line] 2008, (September) [dostęp 31 lipca 2011]. Dostępny w World Wide Web: http://www.webpages.uidaho.edu/~mbolin/alkan.pdf.

Bladocha B., Filozofia wolności prasy i informacji w RFN [w:] Media i polityka. T. 1, pod red. J. Sobczaka, Poznań 2001, s. 85−123.

Bochan M., Filozofia bibliotek polskich [w:] XX-lecie Biblioteki Parafialnej w Trzciance, materiały z Sympozjum Bibliotecznego w dniu 15.11.2003 r., oprac. E. Klessa, Trzcianka 2004, s. 16−18.

Brewerton A., The creed of a librarian: a review article, “Journal of Librarianship and Information Science” 2003, vol. 35, no. 1, p. 47−55.

Budd J. M., An epistemological foundation for library and information science, “The Library Quarterly 1995”, vol. 65, no. 3.

Budd J. M., The library, praxis, and symbolic power, “Library Quarterly” 2003, vol. 73, no. 1, p. 3.

Butler P., An introduction to library science, Chicago 1933, p. xi−xii.

Cronin B., Pierce Butler's, An introduction to library science: a tract for our times?, a review article, “Journal of Librarianship and Information Science” 2004, vol. 36, no. 4, p. 183−188.

Curtis Wright H., Inquiry in science and librarianship, “Journal of Library History” 1978, vol. 13, no. 3, p. 250−264.

Curtis Wright H., The Immateriality of Information, “Journal of Library History” 1976, vol. 11.

Danton J. P., Plea for a philosophy of librarianship, “The Library Quarterly” 1934, vol. 4, no. 4.

Di Donato F., Introduzione all'Open Access: storia, filosofia, strumenti. W: Che cos'è l'Open Access. Un confronto tra ricercatori bibliotecari e studenti, Università Ca' Foscari, Venezia (Italy), 03 April 2009 [on-line]. Venezia 2009 [dostęp 31 lipca 2011]. Dostępny w World Wide Web: http://eprints.rclis.org/16070/1/venezia_3aprile2009.pdf.

Di Donato F., Una scienza ad accesso libero: storia, filosofia e prospettive del movimento open access. W: Spazio "Linux e Didattica" (seminari del G.U.L.P.), Pisa (Italy), 29 March 2006 [on-line]. Pisa 2006 [dostęp 31 lipca 2011]. Dostępny w World Wide Web: http://eprints.rclis.org/7564/1/OAgulp.pdf.

Dick A. L., Library and information science as a social science: neutral and normative conceptions, “The Library Quarterly 1995”, vol. 65, no 3.

Encyclopedia of Library and Information Science, vol. 23, New York 1978, p. 153−156.

Filozofia – podstawowe pytania, pod red. E. Martensa i H. Schnädelbacha, Warszawa 1995.

Ganińska H., O filozofii działania i filozofii codzienności słów kilka, [w:] Biblioteki naukowe w kulturze i cywilizacji, T. 1, pod red. H. Ganińskiej, Poznań 2005, s. XI−XIV.

Gigliola N., Principi filosofici per classificare: una teoria per la scienza, “AIDA Informazioni: rivista di Scienze dell'informazione” 2003 vol. 21, no. 1.

Golec-Nycz E., FRBR (eferberyzacja) − nowa filozofia katalogowania, „Bibliotekarz” 2004, nr 9, s. 9−13.

Herold K. R., Librarianship and the Philosophy of Information. Library Philosophy and Practice [on-line] 2001, vol. 3, no. 2 (Spring 2001) [dostęp 31 lipca 2011]. Dostępny w World Wide Web: http://www.webpages.uidaho.edu/~mbolin/herold.html.

Houle C. O., Basic philosophy of library service for adult education, “Library Journal” 1946, vol. 74.

Janiak J., Wrocławska M., «Filozofia codzienności», tradycyjne i nowoczesne formy pracy i zarządzania biblioteką (na przykładzie Biblioteki Uniwersytetu Łódzkiego), rozważania poważne i niepoważne, [w:] Biblioteki naukowe w kulturze i cywilizacji, T. 1, pod red. H. Ganińskiej, Poznań 2005.

Labaree R. V., Scimeca R., The philosophical problem of truth in librarianship, “The Library Quarterly” 2008, vol. 78, no. 1, p. 43−70.

Migoń K., O badaniach księgoznawczych w USA, „Rocznik Biblioteki Narodowej” 1979, s. 349.

Nitecki J. Z., On the Issue of a Philosophy In Polish Library Information Sciences. A Summary of Interviews with Some Leading Scholars. Preliminary Reports [on-line]. [B. m.], cop. 1996, 117 p. [dostęp 31 lipca 2011]. Dostępny w World Wide Web: http://eric.ed.gov/PDFS/ED395581.pdf.

Nitecki J. Z., Parę słów o amerykańskiej filozofii biblioteczno-informacyjnej [w:] Światowa strategia edukacji bibliotekarzy i specjalistów informacji naukowej, pod red. M. Kocójowej, Kraków 1998, s. 107.

Nitecki J. Z., The Nitecki Trilogy [on-line]. TWU Libraries [dostęp 12 marca 2011]. Dostępny w World Wide Web: http://www.twu.edu/library/nitecki/vitae.html.

Radford G. P., Positivism, Foucault and the fantasia of the library: conceptions of knowledge and the modern library experience, “The Library Quarterly” 1992, vol. 62, no. 3.

Ratajewski J., Drugi raz o bibliotekoznawstwie. Rozważania metodologiczne, „Roczniki Biblioteczne” R. 28: 1984, s. 231−251.

Ratajewski J., Wprowadzenie do bibliotekoznawstwa, czyli wiedza o bibliotece w różnych dawkach, Warszawa 2002.

Shaughnessy T. W., Theory Building in Librarianship, “Journal of Library History” 1976, no. 2, p. 169.

The Journal of Library History, Philosophy & Comparative Librarianship. Vol. 8-13 1973-1978. Rec. K. Migoń, „Roczniki Biblioteczne” R. 24: 1980, z. 1, s. 469.

Zwadlo J., We don’t need a philosophy of library and information science – we’re confused enough already, “The Library Quarterly” 1997, vol. 67, no. 2, p. 103.
ISSN 2080-1807 (print)
ISSN 2392-1633 (online)

Partnerzy platformy czasopism