Muminki Tove Jansson na polskim rynku wydawniczym

Michał Rogoż

DOI: http://dx.doi.org/10.12775/TSB.2011.016

Abstrakt


Opowiadania o Muminkach Tove Jansson sprowadził do Polski Wojciech Żukrowski, a ich wydawcą jest niezmiennie od blisko 50 lat „Nasza Księgarnia”. Pierwsza pozycja z baśniowego cyklu przetłumaczona na język polski (W Dolinie Muminków) została wydana w 1964 r. Uwagę zwraca fakt, że poszczególne tomiki ukazywały się w naszym kraju w kolejności odmiennej niż porządek założony przez autorkę i do tego z wieloletnim opóźnieniem względem daty ich pierwodruku. O popularności tych utworów świadczą m.in. liczne ich wznowienia, przeróbki i adaptacje oraz żywy oddźwięk krytyki literackiej. W artykule omówiono takie zagadnienia związane z obecnością cyklu o Muminkach T. Jansson na polskim rynku wydawniczym jak: edycje, tłumaczenia, szata graficzna, nawiązania i kontynuacje, adaptacje filmowe i teatralne. Przeanalizowano również opinie krytyków literackich poświęcone tym utworom.

Słowa kluczowe


Tove Jansson; rynek wydawniczy; książka dziecięca

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


Baluch A., Muminki – próba topoanalizy, [w:] Świat Muminków. Materiały z sesji literackiej, Gdańsk, 26−27 maja 1994, pod red. M. Hempowicz, Gdańsk 1995, s. 23−28.

Baranowska M., Od Różdżki Złotej do Muminków, „Wiedza i Życie” 1978, nr 4, s. 84.

Beszczyńska Z., Nie szkodzi, że kometa, „Guliwer” 1995, nr 2, s. 25.

Bisewska E., Dom poza czasem. Jeszcze raz o rodzinności w Muminkach Tove Jansson, [w:] Przeboje edukacji polonistycznej, pod red. D. Michałka, Wrocław 2001, s. 49−60.

Bisewska E., Muminki Tove Jansson – studium wybranych problemów, Gdańsk 1994.

Bisewska E., Spotkanie w Dolinie Muminków, „Poradnik Bibliotekarza” 1994, nr 6, s. 14−15.

Błaszczyk L., Pożegnanie Tove Jansson, „Poradnik Bibliotekarza” 2001, nr 10, s. 20.

Błażejewski M., Przestrzenie biblioterapii, „Albo albo” 2003, nr 4, s. 35−45.

bmj, Lato Muminków, „Trybuna Ludu” 1979, nr 126, s. 358.

Bojarska M., Kochaj bliźniego jak Muminka swego, „Nowe Książki” 1980, nr 24, s. 16−18.

Bolek I. , Tove Jansson, „Nowe Książki” 1977, nr 11, s. IV (okładka).

Brzeska-Smerkowa T., Muminki w polskiej krytyce literackiej, [w:] Świat Muminków. Materiały z sesji literackiej, Gdańsk, 26−27 maja 1994, pod red. M. Hempowicz, Gdańsk 1995.

Bujwid K. M., Czy warto kochać Muminki?, „Nowe Książki” 1976, nr 8, s. 39−40.

Cejrowski W., Dolina Tove, „Rzeczpospolita” 2001, nr 203, dodatek „Magazyn”, s. 15.

Chojecki A., Muminki, czyli o łatwości bycia literaturoznawcą, „Tytuł” 1994, nr 2, s. 218−220.

Czernik M., „Twarde” Muminki, „Guliwer” 2000, nr 1, s. 58.

Dunin K., Co Mamusia ma w torebce?, „Tygodnik Powszechny” 2007, nr 15, s. 17.

Dymel-Trzebiatowska H., Muminki – na zawsze!, „Guliwer” 2007, nr 3, s. 28−35.

Dzieci dorosłym. Nowi kawalerowie Orderu Uśmiechu, „Kurier Polski” 1975, nr 199.

Hartwig-Sosnowska J., Muminki: akceptacja świata, [w:] J. Hartwig-Sosnowska, Wyobraźnia bez granic, Warszawa 1987, s. 175−197.

Hartwig-Sosnowska J., One istnieją na pewno, „Nowe Książki” 1978, nr 24, s. 19−21.

Huelle P., Dom na skraju łąki, „Tygodnik Powszechny” 2007, nr 15, s. 17.

Hulko Z., Krajobraz w prozie Tove Jansson, „Bez Porównania” 2007, nr 5, s. 9−41.

Iwanicka K., Tove Jansson jako ilustratorka Muminków, [w:] Świat Muminków. Materiały z sesji literackiej, Gdańsk, 26−27 maja 1994, pod red. M. Hempowicz, Gdańsk 1995.

Jakubiec D., Muminki w Krakowie, „Dziennik Polski” 1978, nr 221, s. 3.

Jansson T., Bezpieczeństwo i strach w książkach dla dzieci, tł. T. Chłapowska, „Literatura na Świecie” 1978, nr 6, s. 6−9.

Jansson T., Córka rzeźbiarza, Gdańsk 1999.

Jansson T., Kometa nad Doliną Muminków, tł. T. Chłapowska, Warszawa 2006.

Jansson T., Kto pocieszy Maciupka?, tł. T. Chłapowska, Warszawa 1980.

Jansson T., Lato Muminków, tł. I. Szuch-Wyszomirska, Warszawa 1999.

Jansson T., Łobuz w Domu Muminków, tł. T. Chłapowska, „Rzeczpospolita” 2001, nr 203 − dodatek, s. 12−17.

Jansson T., Małe trolle i duża powódź, tł. T. Chłapowska, Warszawa 2006.

Jansson T., Mądrości z Doliny Muminków, tł. T. Chłapowska, I. Szuch-Wyszomirska, Warszawa 2008.

Jansson T., Niebezpieczna podróż, tł. T. Chłapowska, Warszawa 1986.

Jansson T., Tatuś Muminka i morze, tł. T. Chłapowska ,Warszawa 1977.

Jansson T., W Dolinie Muminków, tł. I. Szuch-Wyszomirska, Warszawa 1995.

Jansson T., W dolinie Muminków, tł. I. Wyszomirska, Warszawa 1964.

Jansson T., Zima Muminków, tł. I. Szuch-Wyszomirska, Warszawa 1986.

K. Ł., Bilet do magicznej doliny, „Kurier Poranny” 2007, nr 63, s. 10.

K. Ł., Dolina Muminków w obrazkach, „Kurier Poranny” 2006, nr 15, s. 9.

Kamieńska A., Traktat o historii Muminków, „Twórczość” 1971, nr 3, s. 84−90.

Karecka D., Hatifnatowie, tajemnica, rytuały, „Guliwer” 2008, nr 2, s. 62−68.

Kartner P., Śpiewnik Muminków, Warszawa 1994.

Kisilowska M., Prawdziwe oblicze mamy Muminka, „Guliwer” 2000, nr1, s. 58−60.

Kłoś A., Powrót białych trolli, „Gazeta Wyborcza. Stołeczna” 2005, nr 271, s. 8.

Konieczna E., Baśń w literaturze i filmie, Kraków 2005.

Kościuch G., J. Sztuczyńska, Muminkowe dobranocki; il. M. Tokarczyk, Warszawa 2002.

Kowalski M. A., Rok Muminków, „Trybuna Śląska” 1998, nr 148, s. 10.

Krasoń K., Antropomorfizowany obraz interakcji jako literacka propedeutyka więzi, [w:] Sezamie otwórz się! Z nowszych badań nad literaturą dla dzieci i młodzieży, pod red. A. Baluch, K. Gajdy, Kraków 2001.

Kucharski K., Zniechęcanie do czytania albo Muminki w Wałbrzychu, „Gazeta Robotnicza” 1978, nr 68, s. 3.

Kuivasmäki R., Nordycki kwartet baśniowy, tł. E. Świerżewska, „Guliwer” 2002, nr 4, s. 5−11.

Kuliczkowska K., Fantastyka i metafora, [w:] Baśń i dziecko, pod red. H. Skrobiszewskiej, Warszawa 1978.

Kulik M., W Dolinie Muminków. Scenariusz zabawy literackiej, „Guliwer” 2002, nr 4, s. 72−73.

Kuźmiński M., Wcale nie głupole, „Tygodnik Powszechny” 2010, nr 3, s. 38.

Kylmänen M., Boom muminkowy w Finlandii w latach dziewięćdziesiątych. Jak telewizja i wielki biznes zmieniły Muminki i status książek Tove Jansson o Muminkach?, tł. B. Lubich-Pyrzowska, [w:] Świat Muminków. Materiały z sesji literackiej, Gdańsk, 26−27 maja 1994, pod red. M. Hempowicz, Gdańsk 1995, s. 103−105.

Laitinen K., Apo S., Historia literatury fińskiej, tłum. C. Lewandowska, Wrocław 1991.

Leszczyński G., Książka dla dziecka a współczesne nurty literackie, [w:] G. Leszczyński, Literatura i książka dziecięca. Słowo – obiegi – konteksty, Warszawa 2003, s. 112−113.

Leszczyński G., Pożegnanie, „Guliwer” 2001, nr 4, s. 87−88.

Ługowska J., Negatywni bohaterowie cyklu Tove Jansson wobec tradycyjnego wzorca baśni dla dzieci, [w:] Świat Muminków. Materiały z sesji literackiej, Gdańsk, 26−27 maja 1994, pod red. M. Hempowicz, Gdańsk 1995, s. 57−66.

Ługowskiej J., Muminki się cieszą, że Ryjka powieszą, [w:] W zwierciadle języka i kultury, pod red. J. Adamowskiego, S. Niebrzegowskiej, Lublin 1999, s. 455−463.

Machnowska M., Pokochać Muminki, „Guliwer” 1994, nr 2, s. 43.

Maćkowska A., O Dolinie Muminków i jej Autorce, „Warsztaty Polonistyczne” 2001, nr 4, s.17−31.

Maidt-Zinke K., Anarchiczny potencjał „Muminków”, „Forum” 1994, nr 36, s. 16.

Makówka D., Rysunki z doliny Muminków, „Rzeczpospolita” 2006, nr 45, s. 14.

Masłoń K., Budujcie tratwę przed potopem, „Rzeczpospolita” 2001, nr 149, s. 14.

Masłoń K., Gościna w domu z wieżyczką, „Rzeczpospolita” 2001, nr 162, s. 14.

Masłoń K., Opustoszała tratwa Muminków, „Magazyn Literacki Książki” 2001, nr 7, s. 9.

Mazur D., W stronę staroświeckiej harmonii, „Przegląd Artystyczno-Literacki” 2000, nr 3, s. 171.

Muminki a sprawa polska, „Guliwer” 1994, nr 2, s. 45.

Nowak D. , Muminki płaczą, „Przekrój” 2001, nr 27, s. 32−33.

O szczęśliwych czyli wokół traktatu o historii Muminków, „Radio i Telewizja” 1980, nr 20, s. 24.

Olech J., Mała Mi, „Tygodnik Powszechny” 2003, nr 15 − dodatek „Finlandia”, s. 15.

Olech J., Mądra jak sowa, „Magazyn Gazety Wyborczej” 2001, nr 190, s. 33.

Olszewski M., Klucz do świata, „Gazeta Wyborcza” 2004, nr 218 − dodatek „Książki”, s. 1.

Orliński W., Za progiem domu Muminków, „Gazeta Wyborcza” 1997, nr 287, s. 20.

Osiecka A., Szpetni czterdziestoletni, Warszawa 1985.

Pacuszka A., Ach te Muminki, „Poradnik Bibliotekarza” 1998, nr 2, s. 27−32.

Pajunen M., W świecie Tove Jansson, „Guliwer” 2002, nr 4, s. 45−50.

Papuzińska J., Dziecko w świecie emocji literackich, Warszawa 1996, s. 9−18.

Papuzińska J., Muminkalia gdańskie, „Guliwer” 1994, nr 4, s. 46−48.

Papuzińska J., Muminki, [w:] Słownik literatury dziecięcej i młodzieżowej, pod red. B. Tylickiej i G. Leszczyńskiego, Wrocław 2002, s. 255.

Papuzińska J., Starość bliska dzieciństwu, „Gazeta Wyborcza” 1994, nr 137 − dodatek „Gazeta o Książkach” nr 6, s. 13.

Piekarska-Duraj Ł., Dom w dolinie, „Autoportret” 2004, nr 4, s. 64−65.

Romanowska A., Na początku był potop, „Nowe Książki” 1995, nr 9, s. 64.

Saarinen T., Mäkelä T., Mjod F., Alan C., Wielka księga Muminków, tł. I. Kosmowska, Warszawa 2008.

Saarinen T., Mäkelä T., Mjod F., Na lądzie i na morzu, tł. I. Kosmowska, Warszawa 2008.

Saarinen T., Mäkelä T., Mjod F., Wielbiciele sztuki, tł. I. Kosmowska, Warszawa 2008.

Skrobiszewska H., Książki naszych dzieci czyli o literaturze dla dzieci i młodzieży, Warszawa 1971.

Skrobiszewska H., Wszystkiego po trochu, „Nowe Książki” 1964, nr 23, s. 1075.

Soldenhoff T., Dwie adaptacje, „Odgłosy” 1978, nr 12, s. 10.

Starczewski M., Trolle wróciły, „Tygodnik Ostrołęcki” 2006, nr 37, s 20.

Strzałkowska M., Każdy jest, jaki jest, „Polityka” 2001, nr 28, s. 51.

Szczepanowska J., Charakterystyka świata przedstawionego w cyklu Tove Jansson o Muminkach, „Zeszyty Naukowe Wydziału Humanistycznego Uniwersytetu Gdańskiego. Studia Scandinavica” Nr 6 (1983), s. 123−139.

Szerszunowicz A., Bryk z Muminków, „Kurier Poranny” 1995, nr 142, s. 7.

Świerzawska E., Dolina Muminków w… lipcu, „Guliwer” 2002, nr 4, s. 44−45.

Tokarczuk O., Muminki – droga do dojrzałości, „Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze” 1993, nr 10, s. 443−449.

Tokarczuk O., Muminki. Droga do dojrzałości, „Guliwer” 1994, nr 4, s. 35−38.

Tokarczuk O., Muminki. Droga do dojrzałości, Wałbrzych 1994.

Tylicka B., Chłapowska T., Nie tylko o Muminkach, „Guliwer” 1994, nr 2, s. 14−18.

Urba K., Charakterystyka bohaterów Tove Jansson – próba klasyfikacji, [w:] Świat Muminków. Materiały z sesji literackiej, Gdańsk, 26−27 maja 1994, pod red. M. Hempowicz, Gdańsk 1995, s. 73−75.

Wachowiak K., Muminki w obrazkach, „Słowo Polskie. Gazeta Wrocławska” 2005, nr 272.

Waksmund R., Protoplaści Muminków. Przyczynek do trollologii i genologii literackiej, [w:] Świat Świat Muminków. Materiały z sesji literackiej, Gdańsk, 26−27 maja 1994, pod red. M. Hempowicz, Gdańsk 1995.

Walczewska-Klimczak G., Czy w dolinie Muminków potrzebne są szkoły?, „Guliwer” 1994, nr 5, s. 40−47.

Wieczerska J., Prezent dla paru generacji, „Czas” 1977, nr 23, s. 25.

Wieczerska J., Świat dobrych egoistów, „Dziennik Bałtycki” 2001, nr 156, s. 14.

Wieczerska J., Zabawa, klucz, pociecha, „Guliwer” 1994, nr 3, s. 40−41; Z. Beszczyńska, Nie szkodzi, że kometa, „Guliwer” 1995, nr 2, s. 26.

Wojtczuk M., Osierocone Muminki, „Gazeta Wyborcza” 2001, nr 149, s. 2.

Wojtyszko M., Muminki wiecznie żywe, „Dziennik” 2006, nr 58, s. 37.

Wróblewska B., Z wizytą u Muminków, „Gazeta Wyborcza. Magazyn” 2001, nr 173, s. 26−27.

Zając M., Promocja książki dziecięcej, Warszawa 2000.

Zieliński S., Słonecznie, swojsko i przytulnie, „Nowe Książki” 1977, nr 11, s. 56−58.

Zieliński S., Wycieczki balonem no 6., Warszawa 1978, s. 395−400.

Żukrowski W., Jak dostały się Muminki do Polski?, „Płomyk” 1974, nr 6, s. 161.

Żylińska J., Glosy do Anny Kamieńskiej „Traktatu o historii Muminków”, „Twórczość” 1971, nr 8, s. 162−164.
ISSN 2080-1807 (print)
ISSN 2392-1633 (online)

Partnerzy platformy czasopism