Konferencja naukowa Biblioteki Kórnickiej PAN „Czasopisma naukowe bibliotek, archiwów, muzeów. Tradycje − role − perspektywy” (Poznań, 4−5 marca 2010 r.)

Anita Fura

DOI: http://dx.doi.org/10.12775/TSB.2010.033

Abstrakt


Artykuł relacjonuje przebieg konferencji naukowej zorganizowanej w Poznaniu, w dniach 4-5 marca 2010 r. przez Bibliotekę Kórnicką PAN, Fundację „Zakłady Kórnickie” oraz Fundację Współpracy Polsko-Niemieckiej. Celem konferencji była prezentacja czasopism naukowych wydawanych przez biblioteki, archiwa i muzea - pokazanie ich genezy, działalności badawczej, roli w społeczeństwach regionalnych i kulturze narodowej. Sprawozdanie zawiera podstawowe informacje o tematyce spotkania, jego przebiegu i uczestnikach.

Słowa kluczowe


archiwa; biblioteki; muzea; wydawnictwa periodyczne; czasopisma naukowe

Pełny tekst:

PDF


ISSN 2080-1807 (print)
ISSN 2392-1633 (online)

Partnerzy platformy czasopism