Bartłomiej Paszylk, Książki zakazane, Warszawa − Bielsko-Biała 2009

Wanda A. Ciszewska

DOI: http://dx.doi.org/10.12775/TSB.2010.029

Abstrakt


Omówienie publikacji prezentującej obszerny zbiór książek, które wywarły znaczący wpływ na rozwój i wizerunek literatury, a których wydania na przestrzeni wieków, były zabronione. W książce autor przedstawia przyczyny cenzury - społeczne, obyczajowe, religijne, polityczne oraz ich skutki. Próbuje też odpowiedzieć na pytanie, czy książka może stanowić zagrożenie.

Słowa kluczowe


cenzura

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


Goik M., Kobiety w literaturze, Warszawa−Bielsko-Biała 2009.

Paszylk B., Książki zakazane, Warszawa−Bielsko-Biała 2009.

Romańskia-Malina O., Bunt literatów, Warszawa−Bielsko-Biała 2009.
ISSN 2080-1807 (print)
ISSN 2392-1633 (online)

Partnerzy platformy czasopism