Jane Devine, Francine Egger-Sider, Going beyond Google: the Invisible Web in learning and teaching, London 2009

Natalia Pamuła-Cieślik

DOI: http://dx.doi.org/10.12775/TSB.2010.028

Abstrakt


Prezentacja książki dedykowanej Ukrytemu Internetowi. Jej celem jest wykazanie, z nie-technicznego punktu widzenia, jak w prosty sposób, zintegrować Niewidzialną Sieć do procesów nauczania indywidualnego, jak i kursowego.

Słowa kluczowe


ukryty internet

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


Devine J., Egger-Sider F., Beyond Google: The Invisible Web [on-line]. LaGuardia Community College. Library Media Resources Center [dostęp 10 sierpnia 2010]. Dostępny w World Wide Web: http://library.laguardia.edu/invisibleweb.
ISSN 2080-1807 (print)
ISSN 2392-1633 (online)

Partnerzy platformy czasopism