Wpływ zmian w komunikacji piśmienniczej na organizację i zbiory biblioteki ekonomicznej (na przykładzie Biblioteki Głównej Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie)

Danuta Domalewska

DOI: http://dx.doi.org/10.12775/TSB.2010.025

Abstrakt


Przemiany komunikacji piśmienniczej w znaczący sposób wpływają na organizację pracy bibliotek, jak i strukturę gromadzonych kolekcji. Przedstawiono, jakim zmianom ulega warsztat informacyjny w Bibliotece Głównej Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, w związku z wprowadzaniem nowych mediów komunikowania. W bibliotece, w której główny trzon stanowi literatura ekonomiczna zmiany ustrojowo-systemowe w Polsce spowodowały konieczność przeprowadzenia znacznej selekcji księgozbioru i były siłą napędową do szukania i wykorzystywania nowych technologii w celu uzupełniania powstałej luki informacyjnej. Dzięki szybkiej reakcji na rodzące się potrzeby, powstały własne bazy danych tworzone przez pracowników biblioteki. Stale uzupełniane i wzbogacane , stanowią w dalszym ciągu cenne źródło informacji. Przedstawiono też funkcjonowanie biblioteki będącej obecnie biblioteką hybrydową, w której wiedza przekazywana dzięki tradycyjnym nośnikom w sposób komplementarny uzupełniana jest przez nowe media. Omówiono zmiany zachodzące na różnych płaszczyznach pracy biblioteki począwszy od gromadzenia poprzez opracowanie do informacji naukowej.

Słowa kluczowe


biblioteki; organizacja pracy

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


Biblioteka Depozytowa EBOR [on-line]. Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie [dostęp 10 sierpnia 2010]. Dostępny w World Wide Web: http://kangur.uek.krakow.pl/biblioteka/ebor/.

Centrum Dokumentacji Europejskiej przy Bibliotece Głównej Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie [on-line]. Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie [dostęp 10 sierpnia 2010]. Dostępny w World Wide Web: http://kangur.uek.krakow.pl/biblioteka/cde/.

Cisek S., Nauka 2.0: nowe narzędzia komunikacji naukowej. W: Konferencja „Informacja w świecie cyfrowym”, Dąbrowa Górnicza, 3 marca 2008 r. [on-line]. Dąbrowa Górnicza: Wyższa Szkoła Biznesu, 2008, 21 s. [dostęp 10 sierpnia 2010]. Dostępny w World Wide Web: http://informacjacyfrowa.wsb.edu.pl/pdfs/Cisek Sabina.pdf.

Goban-Klas T., Komunikowanie i media, [w:] Dziennikarstwo i świat mediów, pod red. Z. Bauera i E. Chudzińskiego, Wyd. 4 zm. i uzup., Kraków 2008, s. 11.

Goban-Klas T., Media i komunikowanie masowe: teorie i analizy prasy, radia, telewizji i Internetu, Warszawa; Kraków 1999.

Jazdon A., Problematyka organizacji zasobów w nowoczesnej bibliotece akademickiej. W: Ogólnopolska Konferencja Naukowa „Nowoczesna Biblioteka Akademicka”, Olsztyn, 20-21 maja 2004 r. [on-line]. [Warszawa]: Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polski, Komisja Wydawnictw Elektronicznych, 2004 (EBIB Materiały konferencyjne; nr 9) [dostęp 10 sierpnia 2010]. Dostępny w World Wide Web: http://ebib.oss.wroc.pl/ matkonf/nba/jazdon.artur.php.

Lis R., Od druku do bitów, czyli o digitalizacji systemów bibliotecznych. Biuletyn EBIB [on-line] 2006, nr 4 (74) [dostęp 10 sierpnia 2010]. Dostępny w World Wide Web: http://ebib.info/2006/74/lis.php.

Pindlowa W., Zastosowanie techniki w informacji naukowej, [w:] Informacja naukowa w Polsce: tradycja i współczesność, pod red. E. Ścibora, Olsztyn 1998.

Piotrowicz G., Cyfrowa przyszłość, czyli biblioteki w erze informacji. W: II Konferencja Biblioteki Politechniki Łódzkiej „Biblioteki XXI wieku. Czy przetrwamy?”, Łódz 19-21 czerwca 2006 r. [on-line]. [Warszawa]: Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polski, Komisja Wydawnictw Elektronicznych, Politechnika Łódzka, 2009, 20 s. (EBIB Materiały konferencyjne; nr 16) [dostęp 10 sierpnia 2010]. Dostępny w World Wide Web: http://ebib.info/publikacje/matkonf/biblio21/sesja6ref2.pdf.

Piotrowicz G., Konsorcja bibliotek uczelnianych- wczoraj, dziś, jutro. Biuletyn EBIB [on-line] 2002, nr 7 (36) [dostęp 10 sierpnia 2010]. Dostępny w World Wide Web: http://ebib.oss.wroc.pl/2002/36/piotrowicz.php.

Próchnicka M., Pojęcie i specyfikacja elektronicznych źródeł informacji, [w:]: Przestrzeń informacji i komunikacji społecznej, pod red. M. Kocójowej, Kraków 2004, s. 56.

Wojciechowski J., Biblioteczna wartość naddana, Kraków 20006.
ISSN 2080-1807 (print)
ISSN 2392-1633 (online)

Partnerzy platformy czasopism