Funkcje przekazów literackich i krytycznych w czasopismach kobiecych (na przykładzie miesięcznika „Bluszcz”, 2008− )

Katarzyna Wodniak

DOI: http://dx.doi.org/10.12775/TSB.2010.019

Abstrakt


Artykuł wskazuje rolę kobiecego magazynu literackiego „Bluszcz” (X. 2008-) w motywowaniu kontaktów z książką i rozwijaniu zainteresowań czytelniczych. Jego podstawowe zadanie w służbie piśmienności sprowadza się do podtrzymywania czysto mechanicznej sprawności czytania, a tym samym zapobiegania popadnięciu we wtórny analfabetyzm. Jednak w czasopiśmie tym można widzieć również medium przekazów literackich i paraliterackich oraz ważne źródło informacji o książkach, służące pobudzaniu zainteresowań czytelniczych, współtworzeniu mód literackich, wprowadzaniu w obieg czytelniczy nazwisk określonych twórców lub gatunków, wreszcie podejmowaniu inicjatyw wydawniczych. Okazuje się ponadto, że periodyki w rodzaju „Bluszczu” stanowią naturalne i jak najbardziej właściwe narzędzie propagowania literatury kobiecej w różnych jej odmianach, a popularna beletrystyka kobieca i popularna prasa kobieca tworzą system naczyń połączonych, odnosząc z tej współpracy wzajemne korzyści.

Słowa kluczowe


prasa kobieca

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


Laprus-Mikulska J. [red. naczelna], Wstęp, „Bluszcz” 2008, nr 1, s. 9.

Franke J., Program literacki czasopisma „Bluszcz” w latach 1865−1905, „Studia o Książce”, T. 13: 1983, s. 113.

Franke J., Polska prasa kobieca w latach 1820−1918. W kręgu ofiary i poświęcenia, Warszawa 1999.

Chwastyk-Kowalczyk J., „Bluszcz” w okresie dwudziestolecia międzywojennego, „Rocznik Historii Prasy Polskiej”, T. 5: 2002, z. 1, s. 120.

Paczkowski A., Prasa polska w latach 1918−1939, [w:] Historia prasy polskiej, pod red. J. Łojka, t. 3, Warszawa 1980.

Cieślikowska K., Miesięcznik „Bluszcz” chce być inny [on-line]. Brief.pl [dostęp 10 sierpnia 2010]. Dostępny w World Wide Web: http://www.brief.pl/wiadomosci/wywiady/art87.html.

AW, Po 70 latach wraca magazyn dla kobiet „Bluszcz” [on-line]. Pressserwis [dostęp 10 sierpnia 2010]. Dostępny w World Wide Web: http://www.press.pl/newsy/drukuj.php?id=15990.

(KC), Reaktywacja miesięcznika dla kobiet „Bluszcz” [on-line]. Brief.pl [dostęp 10 sierpnia 2010]. Dostępny w World Wide Web: http://www.brief.pl/informacje-z-rynku/shorty/art22572.html.

Franke J., Problemy polityki literackiej warszawskich czasopism kobiecych w latach 1905−1918, „Kwartalnik Historii Prasy Polskiej”, R. 27: 1988, nr 2, s. 13−l4.

Chwastyk-Kowalczyk J., Problemy kultury i literatury na łamach „Bluszczu” w latach 1918−1939, „Zeszyty Wszechnicy Świętokrzyskiej”, Z. 12: 2000.

Chwastyk-Kowalczyk J., „Bluszcz” w latach 1918−1939: tematyka społeczna oraz problemy kultury i literatury, Kielce 2003.

Straus G., Wolff K., Wierny S., Czytanie, kupowanie, surfowanie. Społeczny zasięg książki w Polsce w 2006 roku, Warszawa 2008.

Gołębiewski Ł., Frołow J., Rynek książki w Polsce 2008: Wydawnictwa, Warszawa 2008.

Dobrołęcki P., Dwaj panowie po SGH. Wydawnictwo o nazwie... Elipsa, „Biblioteka Analiz” 2008, nr 8.

Oficjalna internetowa strona Barbary Rybałtowskiej [on-line] [dostęp 10 sierpnia 2010]. Dostępny w World Wide Web: http://www.rybaltowska.freehost.pl/.

Nowak K., Małżeństwo niemile widziane, „Bluszcz” 2008, nr 1– 2009, nr 8.

Mroczkowski P., Historia literatury angielskiej. Zarys, wyd. 3 uzup., Wrocław 1993.

Lipoński W. , Dzieje kultury brytyjskiej, Warszawa 2006.

North & South by Gosia. Strona poświęcona Elizabeth Gaskell [on-line] [dostęp 10 sierpnia 2010]. Dostępny w World Wide Web: http://gaskellnorthsouth.blogspot.com/.

Elizabeth Gaskell po polsku [on-line] [dostęp 10 sierpnia 2010]. Dostępny w World Wide Web: http://gaskellnorthsouth.blogspot.com/2009/05/elizabeth-gaskell-po-polsku.html.

Książka „North and South” po polsku? [on-line] [dostęp 10 sierpnia 2010]. Dostępny w World Wide Web: http://gaskellnorthsouth.blogspot.com/2009/12/powiesc-ponoc-poudnie-po-polsku.html.

Redakcja amatorskiego tłumaczenia „North and South” ukończona! [on-line] [dostęp 10 sierpnia 2010]. Dostępny w World Wide Web: http://gaskellnorthsouth.blogspot.com/2010/02/redakcja-amatorskiego-tumaczenia-north.html.

Szarejko M., Dom Elizabeth Gaskell, „Bluszcz” 2009, nr 4, s. 108−110.

Magdalena Moltzan-Małkowska  strona domowa [on-line] [dostęp 10 sierpnia 2010]. Dostępny w World Wide Web: http://www.moltzan-malkowska.com.

Słomkowska A., Słomkowski Z., Krótki zarys historii prasy brytyjskiej, Warszawa 1978.

Allingham P.V., Household Words [on-line]. The Victorian Web: Literature, History & Culture in the Age of Victoria [dostęp 10 sierpnia 2010]. Dostępny w World Wide Web: http://www.victorianweb.org/periodicals/hw.html.

Szolc I., Wszystkiego najlepszego, Poznań 2003.

Świetlikowska J., Intryguje mnie świat: wywiad z Izabelą Szolc [on-line]. Serwis Zbrodnia w Bibliotece [dostęp 10 sierpnia 2010]. Dostępny w World Wide Web: http://zbrodniawbibliotece.pl/pogawedki/

,intrygujemnieswiat/.

A.P., Zofia Seidlerowa. Lata 1905−1918, „Bluszcz” 1935 nr 50/51, s. 26.

Kmiecik Z., Prasa warszawska w okresie pozytywizmu (1864−1885), Warszawa 1971.

Rostocki A., Bestsellery roku 2008. Rzeczpospolita [on-line] z dn. 6.02.2009 [dostęp 10 sierpnia 2010]. Dostępny w World Wide Web: http://www.rp.pl/artykul/259755_Bestsellery_roku_2008.html.

Rostocki A., Bestsellery półrocza. Rzeczpospolita [on-line] z dn. 12.09.2009 [dostępny 10 sierpnia 2010]. Dostępny w World Wide Web: http://www.rp.pl/artykul/362164_Bestsellery_polrocza.html.

Pawłowski R., Lampa do czytania (rozmowa z Pawłem Dunin-Wąsowiczem), „Gazeta Wyborcza” 2009, nr 96 (z 24 kwietnia 2009), s. 14.

Wolff K., Społeczny zasięg książki w Polsce w 2008 roku − komunikat z badań Biblioteki Narodowej. Biuletyn EBIB [on-line] 2009, nr 4 (104) [dostęp 10 sierpnia 2010]. Dostępny w World Wide Web: http://www.ebib.info/2009/104/a.php?wolff.

Laprus-Mikulska J., Wstęp, „Bluszcz” 2009, nr 10, s. 9.

Śmigiel S., Pachnący biznes, „Gazeta Wyborcza” 2009, nr 134 (z 9 czerwca 2009), dodatek „Mój Biznes”, s. 2.
ISSN 2080-1807 (print)
ISSN 2392-1633 (online)

Partnerzy platformy czasopism