Książki dla dzieci i młodzieży o Janie Pawle II. Analiza polskiego rynku wydawniczego

Michał Rogoż

DOI: http://dx.doi.org/10.12775/TSB.2010.018

Abstrakt


Jan Paweł II powszechnie uważany jest za jednego z najwybitniejszych Polaków w historii. Ta charyzmatyczna postać przez wiele lat była przewodnikiem duchowym całego narodu, a jego moralność, czyny i postawa stawiane są za wzorzec dla młodego pokolenia. Biografia papieża posiada wiele intrygujących wątków, mogących stanowić kanwę dla interesującej prezentacji literackiej. Nic więc dziwnego, że na polskim rynku książki dla dzieci i młodzieży pojawiło się kilkadziesiąt pozycji poświęconych postaci słowiańskiego papieża. Artykuł rejestruje i charakteryzuje tego typu publikacje zarówno pod kątem księgoznawczym, ujmując m.in. takie zjawiska jak chronologia i geografia wydawnicza, najważniejsi wydawcy, autorstwo oraz typologia gatunkowa, jak również pod względem literackim, wskazując na wszechstronność przedstawień życiorysu Jana Pawła II w polskiej literaturze dziecięcej i młodzieżowej.

Słowa kluczowe


Jan Paweł II

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


„Postulatora Procesu Beatyfikacji i Kanonizacji Sługi Bożego Jana Pawła II”, F. Bucarelli, Listy dzieci do Karola, Kraków 2008, s. 4−6.

„Przewodnik Bibliograficzny. Urzędowy Wykaz Druków Wydanych w Rzeczypospolitej Polskiej”.

Bar D., Koch L.B., Lehideux G., Z Wadowic do Rzymu. Dzieje życia Karola Wojtyły − Jana Pawła II, Kraków 2005.

Bednarska-Moskwa M., Opowieść o Wielkim Papieżu, Kraków 2007.

Berndsen E., Pieśń o chłopcu spod wadowickiego błękitu, Bielsko-Biała 2006.

Berndsen E., Pieśń o chłopcu spod wadowickiego nieba, Warszawa 2007.

Bucarelli F., Listy dzieci do Karola, Kraków 2008.

Chuchro E., Przewodnik po książkach papieskich, „Nowe Książki” 2008, nr 10, s. 78−79.

Denkiewicz S., Z Piotrem nowych czasów, Kraków 2004.

Dębski Ł., Kaszuba-Dębska A., J. Kiliańczyk-Zięba, Felicjanek 10 + [dysk optyczny], Warszawa 2008.

Fajfer A. R., O Janie Pawle II, który zło zwyciężał dobrem, Gorzeń Górny 2006.

Fajfer A. R., Za co dzieci kochają Jana Pawła II, Gorzeń Górny 2006.

Frołow K., Wolak J., Raport o książce katolickiej. Edycja 2007, Warszawa 2007.

Gazda P., Papież Jan Paweł II. Wrocław 2007.

Góra J. W., Jan Paweł II. Nie lękajcie się!, Poznań 2008.

Hadaczek B., Czas i przestrzeń w konstrukcji bohatera powieści rozwojowej, „Przegląd Humanistyczny” 1981, nr 7−9, s. 117−127.

Halo urwisy! Tu mówi Papież. Słowa Jana Pawła II do dzieci, oprac. D. Madejczyk, Kielce 2000.

Jan Paweł II − spotkania z dziećmi, wybór tekstów R. Bocian. Częstochowa 2007.

Jan Paweł II do dzieci, wybór tekstów G. Grochowski, Sandomierz 2005.

Jan Paweł II, List do dzieci, Warszawa 2007.

Jan Paweł II. Papież jakiego znam i podziwiam, pod red. ks. S. Chodźko, Siedlce 1999, s. 5.

Kiliańczyk-Zięba J., Za rękę z papieżem, Kraków 2004.

kog, Wyszedł francuski komiks o Papieżu. Gazeta Wyborcza [on-line] z dn. 5.12.2004 [dostęp 10 sierpnia 2010]. Dostępny w World Wide Web: http://wiadomosci.gazeta.pl/wiadomosci/1,53600,2430520.html.

Krzyżanek J., Jan Pavol II. Alebo ako sa Karolko stal papežom, Sandomierz 2008.

Krzyżanek J., Jan Paweł II czyli jak Karolek został papieżem, Sandomierz 2005; wyd. 2: Sandomierz 2006.

Krzyżanek J., O tym jak Jan Paweł II kilkadziesiąt razy okrążył kulę ziemską, Sandomierz 2006.

Kuźnik D., Święty jak Ojciec Święty Jan Paweł II, Częstochowa 2009.

Lecoeur X., Jan Paweł II. Niezłomny w wierze, Warszawa 2006.

Lecomte B., Pasterz, Kraków 2006.

Listy sercem pisane, red. i oprac. Z. Kras, J. Stala, Kraków 2003.

Majewska J., Opowiem ci o Janie Pawle II, Wrocław 2005.

Maliński M., Droga do Watykanu, Warszawa 1979.

Maliński M., Najchętniej grał na bramce, Warszawa 1983; wyd. 2: Warszawa 1985.

Maliński M., Nasz papież, Warszawa 1983; wyd. 2: Kraków 1986.

Maliński M., Przyjaciel ludzi dużych i małych, Wrocław 2002; toż Wrocław 2005.

Maliński M., Przyjaciel ludzi. O papieżu dla dzieci, Łódź 1998.

Maliński M., Wezwano mnie z dalekiego kraju. Wspomnienia o Karolu Wojtyle, Poznań 1980.

Nowicki A., Wilk M., Jan Paweł II − przyjaciel dzieci. Książeczka do kolorowania, Częstochowa 2006.

o. mgr W. Oszajca [on-line]. Instytut Dziennikarstwa UW. Pracownicy [dostęp 10 sierpnia 2010]. Dostępny w World Wide Web: http://www.id.uw.edu.pl/pracownicy/woszajca.

Ojcze Święty, chcę Ci powiedzieć..., Legnica 1997.

Oszajca W., Nasz przyjaciel papież Jan Paweł II, Warszawa 2007.

Pagot T., Jan Paweł II Papież trzeciego tysiąclecia, Kraków 2001.

Pagot T., Toppi S., Jan Paweł II − papież trzeciego tysiąclecia. Ilustrowana historia życia Papieża Polaka, Kraków 2001.

Podręcznik pokolenia JP 2. Ojcowskie słowa do młodych świata, Polski i Lednicy, pod red. H. Koźmińskiej, Poznań 2008.

Pokolenie JP II. Przeszłość i przyszłość zjawiska religijnego, pod red. T. Szawiela, Warszawa 2008.

Rosiak M., Rozmowa, [w:] Szukałem Was... Inscenizacje na Dzień Papieski, Włocławek 2005.

Stadtmueller E., Z Wadowic do nieba, Kraków 2006.

Szukałem Was... Inscenizacje na dzień papieski, Włocławek 2005.

Szukałem Was… Scenariusze lekcji wychowawczych dla pokolenia Jana Pawła II, pod red. T. Król, Kraków 2005.

Szymkowska-Ruszała J., Zbeletryzowane biografie dla dzieci i młodzieży (1918−1939), Słupsk 1985.

Śliwińska K., Nasz papież Jan Paweł II. Książeczka do kolorowania, Poznań 2005.

Tomaszewicz K., O Lolku który został papieżem, Włocławek 2003.

Wanat A, Jan Paweł II, Kraków 2006.

Weigel G., Świadek nadziei, Kraków 2000.

Wiraszka A., Wanat A., Jan Paweł II. Malowanka, Kraków 2006.

Wolak J., Tytuły, tematy, tendencje, [w:] K. Frołow, J. Wolak, Raport o książce katolickiej. Edycja 2007, s. 12−13.

Wollny M., Jak Lolek został papieżem, Kraków 2009.

Wy jesteście nadzieją świata! Jan Paweł II do młodzieży, oprac. A. Wojciechowska, Kraków 2005.

Z potrzeby uczniowskiego serca. Tomik wierszy dedykowanych Ojcowi Świętemu, Tarnów 2004, s. 5−6.

Zagrajmy dla papieża, pod red. T. Król, Kraków 2005; wyd. 2: 2006.

Zuchniewicz P. , Narodziny pokolenia JP2, Warszawa 2007.

Zuchniewicz P., Lolek. Młode lata papieża, Warszawa 2008.
ISSN 2080-1807 (print)
ISSN 2392-1633 (online)

Partnerzy platformy czasopism