Bibliografia. Teoria-Praktyka-Dydaktyka, pod red. Jadwigi Woźniak-Kasperek i Mikołaja Ochmańskiego, Warszawa 2009

Przemysław Krysiński

DOI: http://dx.doi.org/10.12775/TSB.2010.009

Abstrakt


Prezentacja publikacji stanowiącej zbiór artykułów poświęconych problematyce tworzenia, opracowania oraz praktycznego wykorzystania spisów bibliograficznych. Jest to wartościowe źródło informacji na temat najnowszych osiągnięć w tym zakresie. Praca może być także wykorzystana jako pomoc w edukacji przyszłych specjalistów z zakresu informacji naukowej i bibliotekoznawstwa.

Słowa kluczowe


bibliografie

Pełny tekst:

PDF


ISSN 2080-1807 (print)
ISSN 2392-1633 (online)

Partnerzy platformy czasopism