Publikacje Biblioteki Kongresu w Waszyngtonie w zbiorach Biblioteki Gdańskiej PAN

Urszula Szybowska

DOI: http://dx.doi.org/10.12775/TSB.2010.003

Abstrakt


W niniejszym artykule omówiony został zbiór materiałów bibliotecznych pochodzących z Biblioteki Kongresu w Waszyngtonie z lat 1901-1938 zawierający między innymi tablice klasyfikacyjne, sprawozdania z działalności oraz informacje o nabytkach tejże Biblioteki, zgromadzone w Bibliotece Gdańskiej na początku XX w. Poświęcono też nieco miejsca sylwetce Herberta Putnama, wybitnego dyrektora Biblioteki Kongresu w Waszyngtonie.

Słowa kluczowe


Biblioteka Gdańska; biblioteka Kongresu w Waszyngtonie

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


Bibliotheca Senatus Gedanensis 1596−1996: dzieje i zbiory, pod red. M. Babnis i Z. Nowaka, Gdańsk 1998.

Cole J.Y., Jefferson’s Legacy. A brief History of the Library of Congress [on-line]. The Library of Congress [dostęp 30 listopada 2009]. Dostępny w World Wide Web: http://www.loc.gov/loc/legacy/loc.html#8.

Essays Offered to Herbert Putnam, ed. by W. W. Bishop, A. Keogh [on-line]. New Haven 1929 [dostęp 30 listopada 2009]. Dostępny w World Wide Web: http://books.google.pl/books?id=VeIfBCXgYxQC&dq=Essays+Offered+to+Herbert+Putnam.

Historical Note on the Library of Congress Classification [on-line]. TLC. Library Corporation [dostęp 30 listopada 2009]. Dostępny w World Wide Web: http://www.itsmarc.com/crs/scmc0014.htm.

Hudzik K., Transatlantyckie partnerstwo niemieckich i amerykańskich bibliotek w dobie cyfrowej, [w:] ePublikacje Instytutu Informacji Naukowej i Bibliotekoznawstwa UJ, pod red. M. Kocójowej, nr 4: Przenikanie i Rozpowszechnianie Idei oraz Doświadczeń: Zagadnienia Międzynarodowego Bibliotekoznawstwa Porównawczego” [on-line]. [Kraków] 2007 [dostęp 30 listopada 2009]. Dostępny w World Wide Web: http://www.inib.uj.edu.pl/wyd_iinb/s3_z4/hudzik.pdf.

Library of Congress Classification [on-line]. The Library of Congress [dostęp 30 listopada 2009]. Dostępny w World Wide Web: http://www.loc.gov/catdir/cpso/lcc.html.

Library of Congress Classification Outline [on-line]. The Library of Congress [dostęp 30 listopada 2009]. Dostępny w World Wide Web: http://www.loc.gov/catdir/cpso/lcco/).

Modrzewska M., Biblioteka Kongresu, „Pismo pracowników i studentów Politechniki Gdańskiej”, 1998, nr 9, s. 17−19.

More Than a Library [on-line]. The Library of Congress [dostęp 30 listopada 2009]. Dostępny w World Wide Web: http://www.loc.gov/about/more/transcript.html.

Putman H., [Wstęp], [w:] Library of Congress. Classification. Class D, Washington 1916, s. 3−4.

Putman H., Report of the Librarian of Congress for the Fiscal Year Ending June 30, 1901, Washington 1901.

Putnam H., Library of Congress. Select list of recent purchases in Certain Departments of literature. 1901−1903. Reprint from the Report of the Librarian of Congress for the fiscal year ending June 30, 1903. Washington 1904.

Rosenberg J. A., Previous Librarians of Congress: Herbert Putnam (1861−1955) and 8th Librarian of Congress 1899−1939 [on-line]. The Library of Congress [dostęp 30 listopada 2009]. Dostępny w World Wide Web: http://www.loc.gov/about/librarianoffice/putnam.html.

Sosińska-Kalata B., Struktury klasyfikacyjne w organizacji zasobów informacyjnych Internetu. W: III Krajowa Konferencja pt. Multimedialne i Sieciowe Systemy Informacyjne, Wrocław, 19–20 września 2002 r. [on-line]. Wrocław 2002 [dostęp 30 listopada 2009]. Dostępny w World Wide Web: http://www.zsi.pwr.wroc.pl/zsi/missi2002/pdf/s403.pdf.
ISSN 2080-1807 (print)
ISSN 2392-1633 (online)

Partnerzy platformy czasopism