Polskie media lokalne na przełomie XX i XXI wieku. Historia – teoria – zjawiska, pod red. Jerzego Jarowieckiego, Artura Paszko, Władysława Marka Kolasy, Kraków 2007

Barbara Centek

DOI: http://dx.doi.org/10.12775/TSB.2009.011

Abstrakt


Prezentacja książki poświęconej lokalnym i regionalnym mediom w aspekcie historycznym, teoretycznym, socjologicznym i ekonomicznym.

Słowa kluczowe


media lokalne; media regionalne

Pełny tekst:

PDF


ISSN 2080-1807 (print)
ISSN 2392-1633 (online)

Partnerzy platformy czasopism