Ocena przydatności elementów Web 2.0 na stronach internetowych bibliotek akademickich w świetle badań ankietowych

Marta Wontorowska

DOI: http://dx.doi.org/10.12775/TSB.2009.007

Abstrakt


Artykuł ma na celu przybliżenie pojęcia Web 2.0 oraz przedstawienie wyników badań ankietowych przeprowadzonych wśród studentów Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. Zaprezentowano w nim ocenę poszczególnych elementów mieszczących się w konwencji Web 2.0 oraz tych narzędzi internetowych, które mają szansę zaistnieć i sprawnie funkcjonować w serwisach bibliotecznych. Zbadano także ogólny stosunek studentów do zjawiska Web 2.0, sposoby jego wykorzystywania, a także postrzeganie wiarygodności i przydatności różnych źródeł informacji dostępnych w Internecie.

Słowa kluczowe


Web 2.0; serwisy biblioteczne; funkcjonalność

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


Biblioteka 2.0. W: Wikipedia [on-line] [dostęp 28 lutego 2009]. Dostępny w Word Wide Web: http://pl.wikipedia.org/wiki/Biblioteka_2.0.

Casey M., Working Towards a Definition of Library 2.0. Library Crunch [on-line] 2005, no. 10 [dostęp 28 lutego 2009]. Dostępny w Word Wide Web: http://librarycrunch.com/2005/10/working_towards_a_definition _o.html.

Jaskowska B., Dudczak A., Library 2.0 – rewolucja i przełom, czy kolejny etap rozwoju współczesnego bibliotekarstwa?, Przegląd Biblioteczny 2007, nr 3, s. 355.

Koszowska A., Jack Maness o teorii Biblioteki 2.0 oraz o tym, co Web 2.0 oznacza dla bibliotek. Biuletyn EBIB [on-line] 2007, nr 85 [dostęp 28 lutego 2009]. Dostępny w Word Wide Web: http://www.ebib.info/ 2007/85/a.php?koszowska.

Leniek A., Web 2.0. W: I-słownik.pl – Słownik slangu informatycznego [on-line] [dostęp 28 lutego 2009]. Dostępny w Word Wide Web: http://www.i-slownik.pl/1,1894,web,2,0.html.

Miller M., Mroczek E., Profil użytkownika i inne elementy Web 2.0 w bibliotekach cyfrowych. Biuletyn EBIB [on-line] 2007, nr 88 [dostęp 28 lutego 2009]. Dostępny w Word Wide Web: http://www.ebib.info/2007/88/ a.php?miller_mroczek.

O`Reilly T., What is Web 2.0? [on-line]. O'Reilly Media, Inc. [dostęp 28 lutego 2009]. Dostępny w World Wide Web: http://www.oreillynet.com/pub/a/oreilly/tim/news/2005/09/30/what-is-web-20.html?page=1.

Web 2.0 [on-line]. Portal Webmaster.pl [dostęp 28 lutego 2009]. Dostępny w Word Wide Web: http://www.webmaster.nietykalni.biz/content/view/373/40/.
ISSN 2080-1807 (print)
ISSN 2392-1633 (online)

Partnerzy platformy czasopism