Fragment prywatnego księgozbioru gdańskiego kupca George'a Tönnigesa zachowany w zbiorach Biblioteki Gdańskiej PAN

Urszula Szybowska

DOI: http://dx.doi.org/10.12775/TSB.2009.003

Abstrakt


Obok historycznych księgozbiorów znanych gdańskich patrycjuszy, we współczesnych zbiorach Biblioteki Gdańskiej PAN znajdują się również fragmenty mniej znanych bibliotek dawnych gdańszczan. Przykładem jednej z prywatnych bibliotek gdańskich z XVIII wieku był księgozbiór George'a Tönnigesa, którego ślady, w postaci niewielkiej kolekcji druków, w tym anglicanów, szczęśliwie przetrwały w zbiorach Biblioteki Gdańskiej PAN. Niniejszy artykuł jest im właśnie poświęcony.

Słowa kluczowe


Biblioteka Gdańska PAN

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


Bibliotheca Senatus Gedanensis 1596−1996: dzieje i zbiory, pod red. M. Babnis i Z. Nowaka, Gdańsk 1998.

Buffon et l'histoire naturelle: l'édition en ligne [on-line]. Centre de Calcul IN2P3-CNRS [dostęp 28 lutego 2009]. Dostępny w Word Wide Web: http://www.buffon.cnrs.fr/.

Hugh Blair 1717−1800 [on-line]. Michigan State University [dostęp 28 lutego 2009]. Dostępny w Word Wide Web: https://www.msu.edu/~ransford/index.html.

Katalog wystawy „Gdański ekslibris XV–XVIII wieku”, opr. A. Kurkowa, Gdańsk 1978, s. 5.

Księga wpisów uczniów Gimnazjum Gdańskiego 1580−1814, pod red. Z. Nowaka i P. Szafrana, Poznań 1974.

Lolme J. L de., The Constitution of England [on-line]. Liberty Fund Inc. [dostęp 28 lutego 2009]. Dostępny w Word Wide Web: http://www.libertyfund.org/details.asp?displayID=1954.

Nowak Z., Bibliofilstwo w kulturze Polski do końca XVIII wieku, [w:] Książkowe znaki własnościowe XV−XVIII wieku. Katalog wystawy ze zbiorów Biblioteki Gdańskiej PAN, Malbork 1998.

Nowak Z., Oświecenie w Gdańsku, [w]: Historia Gdańska, T. III/1, pod red. E. Cieślaka, Gdańsk 1993.

Nowak Z., Zmierzch świetności gdańskiej kultury w latach 1793−1814, [w:] Historia Gdańska, T. III/2, pod red. E. Cieślaka, Gdańsk 1993.

Patrizier, Bürger, Einwoher der Freien und Hansestadt Danzig in Stamm- und Namentafeln vom 14.−18. Jahrhundert, gesamm. von D. Weichbrodt geb. v. Tiedemann, t. 4: Danzig 1992, s. 449.

Podlaszewska K., Księgozbiory mieszczan gdańskich w XVIII w., Zapiski historyczne. T. 35: 1970, z. 1.

Rembowska I., Dom bogatego mieszczanina gdańskiego w II poł. XVII i w XVIII wieku, Gdańsk 1979.

Reychman K., Ex-Librisy Gdańskie, Warszawa 1929.

Sokół.S., M. Pelczarowa, Księgozbiór gdańskich lekarzy Krzysztofa i Henryka Heyllów, Gdańsk 1963.

The Spectator [on-line]. Montclair State University [dostęp 28 lutego 2009]. Dostępny w Word Wide Web: http://meta.montclair.edu/spectator/about.html.

Zins H., Ród Ferberów i jego rola w dziejach Gdańska w XV i XVI wieku, Lublin 1951.
ISSN 2080-1807 (print)
ISSN 2392-1633 (online)

Partnerzy platformy czasopism