Działalność Koła Naukowego Specjalistów Informacji w roku akademickim 2007/2008

Paulina Łapińska

DOI: http://dx.doi.org/10.12775/TSB.2008.017

Abstrakt


Jedną z najważniejszych inicjatyw Koła Naukowego Specjalistów Informacji było przeprowadzenie w roku akademickim 2007/2008 Kursu Wyszukiwania Informacji dla studentów Uniwersytetu Mikołaja Kopernika. Członkowie Koła biorą udział w wielu konferencjach, między innymi w Bobcatsss Symposium. Ponadto czynnie udzielają się podczas takich imprez na terenie uniwersytetu jak Promocja Edukacyjna, Dni Historyka oraz Festiwal Nauki i Sztuki.

Słowa kluczowe


koła naukowe

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


Rybka E., Krótka historia KNSI [on-line]. Koło Naukowe Specjalistów Informacji [dostęp 30 września 2008]. Dostępny w World Wide Web: http://www.stud.umk.pl/~inibikol/index.php?option=com_content&task= view&id=15&Itemid=30.

Żurawska K., Polityka informacyjna a Unia Europejska. Konferencja BOBCATSSS na UMK, Głos Uczelni (UMK) 2003, nr 3, s. 22−23.
ISSN 2080-1807 (print)
ISSN 2392-1633 (online)

Partnerzy platformy czasopism