Przeciw radykalizmowi młodzieży akademickiej. O konfiskacie i likwidacji krakowskiego „Ruchu” (1891)

Maria Jazownik

DOI: http://dx.doi.org/10.12775/TSB.2009.002

Abstrakt


Artykuł jest poświęcony rekonstrukcji okoliczności powstania oraz likwidacji, a także charakterystyce zawartości nieperiodycznego pisma „Ruch” (Kraków 1891). Było to - jak głosi jego podtytuł - pismo naukowe i literackie wydawane przez młodzież, które miało być kontynuacją zawieszonego przez prokuraturę „Ogniska”, organu radykalnej młodzieży akademickiej Uniwersytetu Jagiellońskiego. Redaktorzy oparli swój program ideowy na hasłach demokratyzacji życia społecznego, emancypacji ludu, posłannictwa inteligencji, antyklerykalizmu, przeciwstawiania się polityce serwilizmu wobec władz zaborczych, wzajemnej tolerancji i współpracy narodów. Ukazał się tylko jeden numer pisma. Zostało ono bowiem objęte konfiskatą, a policja przejęła nakład jeszcze w drukarni. Główny inicjator „Ruchu”, Artur Górski, znalazł się niebawem wraz z redaktorami „Ogniska” na ławie oskarżonych w głośnym wówczas „procesie dziesięciu” (18 VI - 5 VII 1891).

Słowa kluczowe


"Ruch"; Artur Górski

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


Buszko J., Ruch socjalistyczny w Krakowie. Na tle ruchu robotniczego w Zachodniej Galicji, Kraków 1961.

Jazownik M., Artur Górski na ławie oskarżonych, Studia i Materiały Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Zielonej Górze. Filologia Polska(Z. 7), 1995, s. 61–78.

Jazownik M., Działalność publicystyczna Artura Górskiego w latach 1890−1897, Studia i Materiały Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Zielonej Górze. Filologia Polska, 1999, z. 10, s. 41–58.

Konarski S., Początki ruchu postępowo-radykalnego na Uniwersytecie Jagiellońskim (1880−1896), [w:] H. Dobrowolski, M. Frančić, S. Konarski, Postępowe tradycje młodzieży akademickiej w Krakowie, Kraków 1962.

Quasimodo [A. Górski], Młoda Polska. Felieton nie posłany na konkurs „Słowa Polskiego”, Życie 1898, nr 16, s. 181.

Quasimodo [A. Górski], Młoda Polski. Felieton nie posłany na konkurs „Słowa Polskiego”, Życie 1898, nr 15−16, 18−19, 24−25.

Słownik biograficzny działaczy polskiego ruchu robotniczego, t. 2, Warszawa 1987.
ISSN 2080-1807 (print)
ISSN 2392-1633 (online)

Partnerzy platformy czasopism