Ogólnopolska Studencka Konferencja Naukowa „Nowe przestrzenie biblioteki” (Wrocław, 18 listopada 2011 r.)

Piotr Rudera

DOI: http://dx.doi.org/10.12775/TSB.2012.015

Abstrakt


Artykuł relacjonuje przebieg odbywającej się pod koniec listopada 2011 r. Ogólnopolskiej Studenckiej Konferencji Naukowej, którą przygotowali studenci z Koła Naukowego Bibliotekoznawców Uniwersytetu Wrocławskiego. Celem spotkania był zamiar stworzenia pola do prezentacji przemian jednej z najstarszych instytucji ludzkiej kultury – biblioteki, a także dyskusji na temat sposobów zachowania jej unikalnego charakteru i kulturowego dziedzictwa, przy jednoczesnym jak największym dostosowaniu się do oczekiwań współczesności. Sprawozdanie zawiera podstawowe informacje na temat prezentowanych wystąpień.

Słowa kluczowe


koła naukowe; konferecje

Pełny tekst:

PDF


ISSN 2080-1807 (print)
ISSN 2392-1633 (online)

Partnerzy platformy czasopism