Ogólnopolska Konferencja Naukowa „Książka i prasa w kulturze” (Bydgoszcz, 13–14 października 2011 r.)

Katarzyna Domańska

DOI: http://dx.doi.org/10.12775/TSB.2012.014

Abstrakt


W dniach 13–14 października Katedra Informacji Naukowej i Bibliologii Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy zorganizowała konferencję poświęconą miejscu i roli książki i prasy w kulturze. Nie wprowadzając ścisłych ram chronologicznych i terytorialnych, organizatorzy pragnęli odnieść się zarówno do czasów, kiedy stanowiły one jedyne bądź dominujące medium dyfuzji treści kultury, pokusić się o diagnozę ich znaczenia i przemian w nowoczesnym społeczeństwie informacji i wiedzy, jak i postawić pytanie o ich status w przyszłości. Artykuł podsumowuje dwudniowy cykl spotkań i zawiera podstawowe informacje na temat wygłoszonych w ich ramach referatów.

Słowa kluczowe


konferencje

Pełny tekst:

PDF


ISSN 2080-1807 (print)
ISSN 2392-1633 (online)

Partnerzy platformy czasopism