Rola biblioterapeuty w pracy z osobami współuzależnionymi – analiza zawartości treści kwartalnika „Biblioterapeuta” w latach 1998–2008

Małgorzata Gromniak

DOI: http://dx.doi.org/10.12775/TSB.2012.005

Abstrakt


Biblioterapia może być pomocna w leczeniu osób z różnego rodzaju dysfunkcjami, w tym współuzależnionych. W artykule ukazano rolę biblioterapeuty w pracy z osobami współuzależnionymi na łamach czasopisma „Biblioterapeuta” w okresie 1998–2008, wykorzystując analizę zawartości treści jako metodę badawczą. Zanalizowano w ten sposób zawartość treści artykułów zamieszczonych na łamach kwartalnika „Biblioterapeuta” pod kątem ujętym w tytule pracy. „Biblioterapeuta” to czasopismo, które jako jedyne do 2010 r., kształtowało myśl współczesnej biblioterapii polskiej i rozpowszechniało terapię poprzez czytanie. W ciągu dziesięciu lat na łamach czasopisma pojawiło się 207 artykułów, wśród których zaledwie 8 (4% wszystkich artykułów) dotyczyło zastosowania biblioterapii w leczeniu osób współuzależnionych. Teksty na temat omawianego zagadnienia ukazały się w roku 1998 – 1, w 1999 – 1, w 2000 – 4 oraz w 2002 – 2. Największa liczba artykułów na ten temat pojawiła się w 2000 roku, co ma związek z ukazaniem się wówczas na łamach pisma cyklu artykułów Bronisławy Woźniczki-Paruzel, dotyczących zastosowania biblioterapii w leczeniu osób współuzależnionych z grup rodzinnych Al.-Anon. Przeprowadzona analiza wykazała, że tematyka współuzależnienia w powiązaniu z biblioterapia budziła słabe zainteresowanie redaktorów pisma w porównaniu do innych artykułów.

Słowa kluczowe


analiza i krytyka piśmiennictwa; "Biblioterapeuta"; biblioterapia współuzależnionych

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


Alkohol i młodzi Polacy. Kampanie Profilaktyczno-Edukacyjne [on-line] Państwowa Agencja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych [dostęp 15 kwietnia 2012]. Dostępny w World Wide Web: http://www.parpa.pl/index.php?option=com_content&task=view&id=100&Itemid=12.

Bieńkowska K., Biblioterapia w Gorzowie Wielkopolskim, „Biblioterapeuta” 2001, nr 4, s. 6–16.

Borecka I., Baśń, bajka, bajeczka w terapii pedagogicznej, „Biblioterapeuta” 1999, nr 4, s. 3–4.

Borecka I., Biblioterapia a inne rodzaje terapii, „Biblioterapeuta” 1998, nr 3, s. 3–5.

Borecka I., Biblioterapia nową szansą książki, Olsztyn 1992, s. 15.

Borecka I., Biblioterapia w programach konferencji w roku 2003, „Biblioterapeuta” 2003, nr 4 (24), s. 23–24.

Borecka I., Biblioterapia wobec kryzysów wieku dorastania, „Biblioterapeuta” 2002, nr 1 (17), s. 1.

Borecka I., Zabawy bajką jako element biblioterapii i terapii pedagogicznej, „Biblioterapeuta” 1999, nr 4, s. 4–6.

Dyrda J., Dysleksja [w:] Encyklopedia pedagogiczna XXI wieku, pod red. T. Pilcha, Warszawa 2003, s. 849–856.

Grzeszyk M., Bibliografia zawartości kwartalnika „Biblioterapeuta” za lata 1998–2004, „Biblioterapeuta” 2005, nr 3, s. 1–24.

Ippoldt L., Borecka I., Co czytać, aby łatwiej radzić sobie w życiu, czyli wprowadzenie do biblioterapii, Wrocław 1998.

Janiszewska-Nieścioruk Z., Dyslalia [w:] Encyklopedia pedagogiczna XXI wieku, pod red. T. Pilcha, Warszawa 2003, s. 845–849.

Książka pomaga przy rozstaniach, „Biblioterapeuta” 1998, nr 4, s. 6–8.

Książki, których nie należy polecać chorym, „Biblioterapeuta” 1999, nr 4 (8), s. 16.

Kulewska M., „Alkohol kradnie wolność”, „Biblioterapeuta” 1999, nr 4 (8), s. 11–12.

Lisowska-Magdziarz M., Analiza zawartości mediów. Przewodnik dla studentów, Kraków 2004.

Matys J., Uzależnieniom – Nie!!!, „Biblioterapeuta” 2002, nr 2 (18), s. 12–13.

Molicka M., Bajki terapeutyczne dla dzieci, Poznań 1999.

Molicka M., Bajkoterapia. O lękach dzieci i nowej metodzie terapii, Poznań 2002.

Molicka M., Rola bajek terapeutycznych w redukcji lęku u dzieci z rodzin z problemem alkoholowym, „Biblioterapeuta” 2000, nr 3 (11), s. 8–10.

Pisarek W., Analiza zawartości prasy, Kraków 1983.

Pospiszyl I., Patologie społeczne, Warszawa 2008.

Rzeźnikiewicz B., Książka pomaga w życiu dzieciom w rodzinach patologicznych (zajęcia warsztatowe), „Biblioterapeuta” 2002, nr 3 (19), s. 16–17.

Szewczyk D., O terapeutycznej roli literatury, „Biblioterapeuta” 2001, nr 3 (15), s. 1–3.

Szulc W., Kulturoterpia. Skrypt dla studentów Wydziału Pielęgniarskiego, Poznań 1988.

Tomasik E., Czytelnictwo i biblioterapia w pedagogice specjalnej, Warszawa 1994.

Wilkowska E., Alkoholizm, [w:] Miłość, przyjaźń, agresja, alkoholizm. Poradnik bibliograficzny, pod. red. E. B. Zybert, Warszawa 1999, s. 135–137.

Woźniczka-Paruzel B., Biblioterapia w środowisku osób współuzależnionych z grup rodzinnych Al-Anon (od teorii do działań praktycznych), Toruń 2002.

Woźniczka-Paruzel B., Biblioterapia w środowisku osób współuzależnionych, „Biblioterapeuta” 2000, nr 1, s. 2–5.

Woźniczka-Paruzel B., Biblioterapia w środowisku osób współuzależnionych. Aspekty biblioterapeutyczne w aktywności Grup Rodzinnych Al-Anon na tle ogólnych zasad ruchu, „Biblioterapeuta” 2000, nr 2, s. 1–4.

Woźniczka-Paruzel B., Biblioterapia w środowisku współuzależnionych. Projektowanie działań biblioterapeutycznych w grupach rodzinnych Al-Anon, „Biblioterapeuta” 2000, nr 3 (11), s. 6.

Zybert E. B., Miłość, przyjaźń, agresja, alkoholizm. Poradnik bibliograficzny, Warszawa 1999.
ISSN 2080-1807 (print)
ISSN 2392-1633 (online)

Partnerzy platformy czasopism