Działalność Koła Naukowego Specjalistów Informacji w roku akademickim 2011/2012

Marcin Karwowski

DOI: http://dx.doi.org/10.12775/TSB.2012.030

Abstrakt


Artykuł prezentuje działalność Koła Naukowego Specjalistów Informacji, działającego przy Instytucie Informacji Naukowej i Bibliologii Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu, w roku akademickim 2011/2012. Był to rok uczestnictwa w wielu konferencjach oraz  zmian personalnych w składzie Koła.

Słowa kluczowe


koła naukowe

Pełny tekst:

PDF


ISSN 2080-1807 (print)
ISSN 2392-1633 (online)

Partnerzy platformy czasopism