Małgorzata Pietrzak: Między tekstem a czytelnikiem. Żywe słowo w bibliotece – tradycja i współczesność, Toruń 2012

Beata Płuciniczak

DOI: http://dx.doi.org/10.12775/TSB.2012.028

Abstrakt


Omówienie książki ukazującej rolę żywego słowa w pracy bibliotekarza z czytelnikiem, która wynika zarówno z historii bibliotek i tradycji czytelnictwa oraz z nowych zadań, jakie stawia się obecnie przed bibliotekami. W książce zwrócono szczególną uwagę na rolę tekstu artystycznego i kultury żywego słowa w pracy z dziećmi i młodzieżą, gdyż te dwie grupy czytelników i użytkowników bibliotek najbardziej potrzebują dzisiaj wzorców z zakresu słowa i kultury. Biblioteka, poprzez różnego typu publiczność tworzy odbiorców kultury i kształtuje postawy kulturotwórcze. Stwarza ona i rodzi możliwość więzi dzięki relacjom retorycznym, których podstawą jest żywe słowo.

Słowa kluczowe


czytelnictwo

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


Pietrzak M., Między tekstem a czytelnikiem. Żywe słowo w bibliotece – tradycja i współczesność, Toruń 2012.
ISSN 2080-1807 (print)
ISSN 2392-1633 (online)

Partnerzy platformy czasopism