Prasa Tucholi w latach 1920–1939 (część 1)

Joanna Edwarczyk

DOI: http://dx.doi.org/10.12775/TSB.2012.018

Abstrakt


Artykuł przedstawia tradycje czasopiśmiennicze Tucholi z lat 1920–1939. Pierwszym, jeszcze niemieckojęzycznym, periodykiem ukazującym się na terenie miasta był „Kreis-Blatt des Königlichen Landraths-Amtes zu Tuchel” z 1875 r. Natomiast pierwszy polskojęzyczny tytuł to „Orędownik na Powiat Tucholski” z roku 1920. Inne tucholskie tytuły z okresu międzywojennego to: „Gazeta Tucholska” i „Głos Tucholski”.
Początkowo periodyki związane były z samorządem lokalnym, wydawane w celu przekazywania mieszkańcom informacji na temat rozporządzeń miejscowych władz. Charakteryzowały się wewnętrznym podziałem treści na dwa działy: urzędowy i nieurzędowy. Ten drugi zawierał przede wszystkim drobne ogłoszenia handlowe. Z czasem jednak stał się głównym elementem tucholskich wydawnictw. Informowano w nim o wydarzeniach zarówno z kraju, jak i z regionu, podawano zapowiedzi kulturalne, umieszczano pierwsze artykuły dotyczące lokalnej historii.

Słowa kluczowe


"Gazeta Tucholska"; "Głos Tucholski"; historia; "Orędownik na Powiat Tucholsk"; prasa branżowa; prasa codzienna; Tuchola

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


Biegański Z., Tuchola w latach Drugiej Rzeczypospolitej (1920−1939), [w:] Tuchola. Od pradziejów do współczesności, pod red. W. Jastrzębskiego, J. Szwankowskiego, Bydgoszcz, 2010.

Cały świat stanie po stronie Polski na wypadek ataku niemieckiego, „Głos Tucholski” 1932, nr 132, s. 1.

Dla naszych czytelników rolników i osadników, „Głos Tucholski” 1932, nr 146, s. 4.

Gdzie spocznie serce Kościuszki, „Gazeta Tucholska” 1928, nr 26, s. 3.

Kozłowski W., Wydawnictwa w okresie międzywojennym, „Tucholanin” 1983, nr 7, s. 4.

Kupcy litewscy domagają się rozpoczęcia rokowań handlowych z Polską, „Gazeta Tucholska” 1928, nr 2, s. 2.

Litwa prze do wojny!, „Gazeta Tucholska” 1928, nr 87, s. 1.

Nadużycia przy dostawach żwiru na linji kolejowej Bydgoszcz-Gdynia, „Gazeta Tucholska” 1928, nr 1, s. 2.

Nowa zbrodnia niemiecka na morzu bałtyckiem, „Gazeta Tucholska” 1929, nr 7, s. 1.

Nowy skład rządu Rzeczypospolitej, „Gazeta Tucholska” 1928, nr 74, s. 1.

Przemówienie Ojca św. z okazji świąt Bożego Narodzenia, „Gazeta Tucholska” 1928, nr 1, s. 2.

Rewolucja w Venezueli, „Gazeta Tucholska” 1928, nr 48, s. 2.

Rozłam w Endecji, „Gazeta Tucholska” 1928, nr 25, s. 2.

Rzemieślnicy i Przemysłowcy Wielkopolski za współpracą z Rządem, „Gazeta Tucholska” 1928, nr 1, s. 2.

Stosunki kulturalne i gospodarcze na Litwie, „Gazeta Tucholska” 1929, nr 88, s. 1.

Szwankowki J., «Orędownik na Powiat Tucholski», „Tucholanin” 1983, nr 6, s. 3.

Szwankowski J., Powiat tucholski w latach 1875–1920. Administracja. Ludność. Gospodarka. Kultura, Tuchola 2005.

Tuchola. Obóz jeńców i internowanych 1914-1923, oprac. Z. Karpus i W. Rezmer, Toruń 1997.

Walki na dalekim Wschodzie, „Gazeta Tucholska” 1929, nr 104, s. 1.

Wielka dyskusja nad zmianą konstytucji w Sejmie, „Głos Tucholski” 1931, nr 29, s. 2−3.

Wiszka.E., Prasa emigracji ukraińskiej w Polsce 1920−1939, Toruń 2001.

Wyprzedaż lasów polskich, „Gazeta Tucholska” 1928, nr 2, s. 1.

Zamordowanie wice-konsula w Odessie, „Gazeta Tucholska” 1928, nr 1, s. 2.

Zmiana grudniowej ustawy o reformie rolnej, „Gazeta Tucholska” 1928, nr 4, s. 1.

Zwyżka cen w Ameryce, „Głos Tucholski” 1932, nr 93, s. 3.

Żernicki J., Zmiana podziału terytorjalnego województwa pomorskiego i poznańskiego będzie decydującą dla rozwoju i znaczenia województwa pomorskiego (Korespondencja własna), „Gazeta Tucholska” 1928, nr 65, s. 1–2; nr 66, s. 1–3.
ISSN 2080-1807 (print)
ISSN 2392-1633 (online)

Partnerzy platformy czasopism