The Art of Bookbinding in the Ottoman Empire (Fifteenth to Nineteenth Centuries)

Fatih Rukanci, Hakan Anameric

DOI: http://dx.doi.org/10.12775/TSB.2012.016

Abstrakt


Artykuł prezentuje sztukę osmańskiego zdobnictwa książki, jego ewolucję i rozwój między XV a XIX w. Okres ten został scharakteryzowany poprzez przybliżenie metod i technik introligatorskich oraz materiałów, z których wykonano oprawy. Przedstawione interpretacje są wynikiem analizy wybranych opraw przechowywanych w różnych bibliotekach. Zaprezentowane oprawy, wykonane z różnych materiałów przy użyciu różnych technik, są przykładem rozwoju sztuki introligatorskiej w Imperium Osmańskim na przestrzeni XV–XIX w. W artykule nie podjęto zagadnienia europejskiego introligatorstwa i jego wpływu na sztukę Imperium Osmańskiego w XIX w.

Słowa kluczowe


imperium osmańskie; introligatorstwo tureckie; rękopisy; sztuka introligatorska; zdobnictwo książki

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


Aksoy Ş., Kitap Süslemelerinde Türk Barok ve Rokoko Üslubu, “Kültür Bakanlığı Sanat Dergisi” 1977, vol. 6, p. 130.

Arıtan A. S., Ciltçilik, In: Türkiye Diyanet Vakfı İslam Ansiklopedisi, vol. 7, İstanbul 1993, pp. 552.

Aslanapa O. , Osmanlı Devri Cilt Sanatı, “Türkiyemiz” 1982, vol. 13, no. 38, pp. 12–17; 43–44.

Balkanal Z., Bilgi ve Sanatı Kaplayan Sanat: Ciltçilik. In: Türk Ansiklopedisi, vol. 12, Ankara 2002, p. 346.

Baºbakanlık Osmanlı Arºivindeki Belge Türleri, Padiºah Elyazmaları ve Belge Restorasyonu, ed. İ. Binark et al, Istanbul 1997.

Çığ K., Türk Kitap Kapları, Istanbul 1953.

Ciltçilik. In: Türk Diyanet Vakfı İslam Ansiklopedisi, vol. 7, Istanbul 2002, pp. 551–552.

Demiriz Y., Tezhip Sanatı [online]. İstanbul Üniversitesi [access: 30 November 2012]. Available in Internet: http://www.istanbul.edu.tr/Bolumler/guzelsanat/tezhip.htm.

Derman F. Ç., Osmanlı Asırlarında, Üslup ve Sanatkarlarıyla Tezhip Sanami. In: Osmanlı Ansiklopedisi, vol. 11, Ankara, 1999.

Haldane D., Islamic Bookbindings in the Victoria and Albert Museum, London 1983.

Tanındı Z., Books and Bindings. In: Ottoman Civilization vol. 2, Editors: Halil İnalcık and Günsel Renda, İstanbul, 2003.

Tanındı Z., Cilt. In: Eczacıbaºı Sanat Ansiklopedisi, vol. 1, Istanbul 1997, p. 348.

Tanındı Z., Kitap ve Cildi. In: Osmanlı Uygarlığı vol. 2, prepared by H. İnalcık and G. Renda, İstanbul 2003.

Tanındı Z., Osmanlı Sanatında Cilt. In: Osmanlı Ansiklopedisi, vol. 11, Ankara 1999, p. 107.

Tanındı Z., Türk Cilt Sanatı, Baºlangıçtan Bugüne Türk Sanatı, Ankara 1993.

Tekin Ş., Eski Türklerde Yazı, Istanbul 1993.

Özdeniz E., Türk Cilt Sanatı, “Sanat Dünyamız” 1981, vol. 21, pp. 13–25.

Özen M.E., Türk Cilt Sanatı, Ankara 1998.
ISSN 2080-1807 (print)
ISSN 2392-1633 (online)

Partnerzy platformy czasopism