Ocena jakości serwisów internetowych bibliotek akademickich na przykładzie „Projektu Laboratorium Użyteczności”

Paweł Marzec

DOI: http://dx.doi.org/10.12775/TSB.2008.012

Abstrakt


W artykule przedstawiono wyniki badań prowadzonych w ramach „Projektu Laboratorium Użyteczności”. Badania prowadzone miedzy marcem a czerwcem 2007 roku dotyczyły oceny poziomu użyteczności serwisu WWW Biblioteki Uniwersyteckiej w Toruniu.

Słowa kluczowe


laboratorium użyteczności

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


Bevilacqua F., Organising e-journals from the point of view of humanities: a case study at the University of Parma, New Library World 2005, vol. 106, iss. 9/10, s. 416–429.

Jeng J., Usability Assessment of Academic Digital Libraries: Effectiveness, Efficiency, Satisfaction, and Learnability, Libri 2005, vol. 55, s. 97.

Nielsen J., Usability 101: introduction to usability. Alertbox: current issues in web usability [on-line] 2003, [August] [dostęp 30 września 2008]. Dostępny w World Wide Web: http://www.useit.com/alertbox/ 20030825.html.

Nielsen J., Usability Engineering, San Francisco 1994.

Popp M. P., Testing Library Web Sites: ARL Libraries Weigh In, [w:] Crossing the Divide: Proceedings of the ACRL 10th National Conference, March 15–18, 2001, Denver, ed. by H. A. Thompson, Chicago 2001, s. 277−281.

Rubin J., Handbook of Usability Testing: How to plan, design, and conduct effective tests, New York 1994.

VandeCreek L. M., Usability analysis of Northern Illinois University Libraries’ website: a case study, OCLC System & Services 2005, vol. 21, iss. 3, s. 181–192.
ISSN 2080-1807 (print)
ISSN 2392-1633 (online)

Partnerzy platformy czasopism