Wiesław Babik: Słowa kluczowe, Kraków 2010

Maja Wojciechowska

DOI: http://dx.doi.org/10.12775/TSB.2011.023

Abstrakt


Omówienie publikacji poświęconej słowom kluczowym w praktyce informacyjnej. Ich powrót do działalności bibliotek zrodził nowe problemy natury zarówno teoretycznej, jak i praktycznej. Dotyczą one przede wszystkim efektywności używania słów kluczowych w etykietowaniu i wyszukiwaniu informacji w wielkim, uniwersalnym i słabo kontrolowanym systemie rozproszonym, ale także teoretycznego problemu tożsamości obecnie używanych słów kluczowych z dawnymi klasycznymi i nieklasycznymi językami słów kluczowych i ich relacji do języka naturalnego. Książka zawiera nie tylko prezentację problematyki, ale także własne oceny i przemyślenia autora, które skłoniły go do postawienia pytań, czy mamy do czynienia ze sztucznym językiem słów kluczowych, czy też w istocie jest to język naturalny używany w funkcji metainformacyjnej oraz jaka jest przyszłość języków słów kluczowych we współczesnych systemach informacji.

Słowa kluczowe


słowa kluczowe

Pełny tekst:

PDF


ISSN 2080-1807 (print)
ISSN 2392-1633 (online)

Partnerzy platformy czasopism