Hanna Batorowska: Kultura informacyjna w perspektywie zmian w edukacji, Warszawa 2009

Ewa Głowacka

DOI: http://dx.doi.org/10.12775/TSB.2011.022

Abstrakt


Recenzja książki dotyczącej niesłychanie aktualnego zagadnienia, jakim jest przygotowanie społeczeństwa, zwłaszcza młodego pokolenia, do jak najpełniejszego uczestnictwa w procesach komunikowania społecznego i korzystania z bogatych zasobów informacyjnych, poprzez wykształcenie pożądanych wzorów zachowań pozwalających na umiejętność wyszukiwania informacji, jak i jej efektywnego wykorzystania. Publikacja zawiera m.in. odpowiedzi na pytania: jak należy rozumieć kulturę informacyjną w edukacji, czy faktycznie istnieje zapotrzebowanie na jej rozwój w środowisku szkolnym, jakie należy podejmować działania praktyczne, aby szkoła kształciła dojrzałych informacyjnie członków społeczności lokalnej, w jakim kierunku powinny rozwijać się biblioteki szkolne, by wspierać szkołę w krzewieniu kultury informacyjnej?

Słowa kluczowe


społeczeństwo informacyjne

Pełny tekst:

PDF


ISSN 2080-1807 (print)
ISSN 2392-1633 (online)

Partnerzy platformy czasopism