Vol 42, No 1 (September 2013)

Table of Contents

Francesca Faraci, Antonio Iannizzotto
1 - 8
Robert Skiba
9 - 49
Stefano Marò
51 - 75
Myelkebir Aitalioubrahim
77 - 90
Renhao Cui, Ping Li, Junping Shi, Yunwen Wang
91 - 104
John R. Graef, Shapour Heidarkhani, Lingju Kong
105 - 118
Yong Zhou, Feng Jiao, Josip Pečarić
119 - 136
Juliette Hell
137 - 167
Lu Yang, Meihua Yang, Jie Wu
169 - 180
Walid Ben Hammouda
181 - 191
Marcio Colombo Fenille
193 - 206
Anmin Mao, Runan Jing, Shixia Luan, Jinling Chu, Yan Kong
207 - 220
Tian Liang Guo
221 - 232


Partnerzy platformy czasopism