Wyszukaj


 
Numer Tytuł
 
Vol 46 (2011) Stosunek państwa łotewskiego do miejscowych Polaków i Białorusinów w początkach niepodległości łotewskiej  PDF
Joanna Gierowska-Kałłaur
 
Vol 48 (2013) „Białorusini” czy „Moskale”? Ludność miejscowa Białej Rusi w świetle raportów emisariuszy Straży Kresowej Okręgu Brzesko‑Grodzieńskiego Abstrakt  PDF
Joanna Gierowska‑Kałłaur
 
Vol 52, No 2 (2017) Kwestia narodowościowa na peryferiach Europy Środkowo-Wschodniej. Przypadek Polesia między dwiema wojnami Abstrakt  PDF
Pavel Ablamski
 
Vol 53, No 1 (2018) Konfidenci służb bezpieczeństwa II RP w środowisku białoruskim Abstrakt  PDF
Eugeniusz Mironowicz
 
Vol 52, No 2 (2017): Special Issue The Nationality Issue on the Peripheries of Central and Eastern Europe. The Case of Polesie in the Interwar Period Abstrakt
Pavel Ablamski
 
1 - 5 z 5 elementów

Wskazówki:

  • Wielkość znaków nie ma znaczenia
  • Spójniki są ignorowane
  • Wyszukaj dokładnego wyrażenia przez umieszczenie go w cudzyszłowie, np. "Dolnośląska Szkoła Wyższa"
  • Wyklucz wyrażenie poprzedzając je znakiem -.Partnerzy platformy czasopism