Vol 76, No 2 (2020)

Publikacja numeru anglojęzycznego finansowana przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego RP na podstawie umowy nr no. 655/P-DUN/2019 (7/05/19).

Spis treści

Artykuły

Werner Euler
7-48
Ryszard Wiśniewski
49-78
Maciej Chlewicki
79-92
Agnieszka Biegalska
93-115
Justyna Czekajewska
117-134
Piotr Domeracki
135-151
Marcin Leźnicki
153-170

Wykłady i prezentacje

Marcin T. Zdrenka
173-178
Krzysztof Aleksander Krawczyk, Bożena Pięta
179-187

Recenzje

Panagiotis Kondylis (2019), Polityka światowa po zimnej wojnie [Planetary Politics after the Cold War], translated by H. Samulska (Toruń: Wydawnictwo Marszałek, pp. 202)
Rafał Michalski
191-196


Partnerzy platformy czasopism