Alberta Schweitzera koncepcja człowieka

Tadeusz Sznajderski

DOI: http://dx.doi.org/10.12775/RF.2021.007

Abstrakt


Filozofia Alberta Schweitzera zakłada, że człowiek jest rozumny, wolny, moralny i afirmuje każde życie, które rozwija się wokół niego. Myślenie kształtuje ludzką działalność. Schweitzer uznaje, że czyny ludzkie, które podlegają ocenie moralnej, powinny być poprzedzone refleksją rozumową. Zdolności rozumowe człowieka łączą go z innymi ludźmi. Człowiek należy do drugiego człowieka.

Schweitzer twierdzi, że wolność polega na nieskrępowanym działaniu podmiotu ludzkiego, zapewnia udział w pracy zawodowej oraz udział w kulturze. Praca, dzięki wolności, nie może dehumanizować człowieka. Kultura zaś to emanacja ludzi wolnych.

Człowiek jest podmiotem moralnym, którego wszystkie czyny są objęte moralną oceną. Celem moralności stanowi realizacja dobra. Człowiekiem dobrym jest jednostka, która doświadcza autentycznej czci dla życia we wszystkich jego formach.


Słowa kluczowe


filozofia człowieka; etyka życia; Albert Schweitzer; kultura europejska; racjonalność; wolność

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


Enko Ryszard. 1973. „Postęp naukowo-techniczny a kryzys moralny naszego czasu w perspektywie poglądów Alberta Schweitzera”. Studia Filozoficzne 7: 105–118.

Gaertner Henryk. 2007. Albert Schweitzer – życie, myśl, dzieło. Kraków: Wydawnictwo WAM.

Lazari-Pawłowska Ija. 1976. Schweitzer. Warszawa: Wiedza Powszechna.

Schweitzer Albert. 1923. Kulturphilosophie I: Verfall und Wiederaufbau der Kultur. Bern: C.H. Beck.

Schweitzer Albert. 1923. Kulturphilosophie II: Kultur und Ethik. Bern: C.H. Beck.

Schweitzer Albert. 1924. Das Christentum und die Weltreligionen. Bern: Paul Haupt.

Schweitzer Albert. 1931. Aus meinem Leben und Denken. Leipzig: Felix Meiner.

Schweitzer Albert. 1935. Die Weltanschanung der indischen Denker: Mystik und Ethik. Muenchen: C.H. Beck.

Schweitzer Albert. 1974. Życie, przeł. Jerzy Piechowski. Warszawa: Pax.

Schweitzer Albert. 1976. „Filozofia kultury”. W: Ija Lazari-Pawłowska. Schweitzer, 128–199. Warszawa: Wiedza Powszechna.

Schweitzer Albert. 1991. Moje życie, przeł. Krystyna Krzemionowa. Lublin: Instytut Wydawniczy „Daimonion”.

Schweitzer Albert. 2009. Jan Sebastian Bach, przeł. Maria Kurecka i Witold Wirpsza. Warszawa: Wydawnictwo W.A.B.

Schweitzer Albert. 2014. Kazania strasburskie o czci dla życia, przeł. Maria Zofia Lewandowska. Toruń: Wydawnictwo Adam Marszałek.

Seaver George. 1955. Albert Schweitzer: Christian Revolutionary. London: A.C. Black.

Singer Peter. 1977. Animal liberation: a new ethics for our treatment of animals. New York: Avon Books.

Singer Peter. 2002. One world the ethics of globalization. New Haven–London: Yale University Press.

Stelcer Bogusław. 2008. Życie i dzieło Alberta Schweitzera inspiracją dla współczesnej bioetyki. Poznań: Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Medycznego im. K. Marcinkowskiego w Poznaniu.


Refbacks

  • There are currently no refbacks.


ISSN 0035-9599 (print)  
ISSN 2545-3173 (online)

Partnerzy platformy czasopism