O nieracjonalności potępiania samobójstwa w poglądach Davida Hume’a i Jamesa Hillmana

Joanna Smakulska

DOI: http://dx.doi.org/10.12775/RF.2020.041

Abstrakt


Celem rozważań jest ukazanie zbieżności poglądów Davida Hume’a i Jamesa Hillmana w kwestii nieracjonalności potępiania samobójstwa w wymiarze religijnym, społecznym i jednostkowym. Okazuje się, że źródłem zakazu są przede wszystkim dogmatyczne twierdzenia teologów odmawiających człowiekowi autonomii moralnej. Przedmiotem analizy jest esej Hume’a O samobójstwie i książka Hillmana Samobójstwo a przemiana psychiczna.


Słowa kluczowe


Hume; Hillman; samobójstwo

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


Augustyn. 2015. Państwo Boże, przeł. ks. Tadeusz Kubicki. Kęty: Wydawnictwo Marek Derewiecki.

Chwin Stefan. 2016. Samobójstwo jako doświadczenie wyobraźni. Gdańsk: Wydawnictwo Tytuł.

Coplestone Frederick. 1997. Historia filozofii. T. 5: Od Hobbesa do Hume’a, przeł. Jarosław Pasek, Joanna Pasek, Paweł Józefowicz. Warszawa: Instytut Wydawniczy Pax.

Cyceron Marek Tuliusz. 1960. „O wróżbiarstwie”. W: Marek Tuliusz Cyceron, O naturze bogów; O wróżbiarstwie; O przeznaczeniu, przeł. Wiktor Kornatowski. Wydawnictwo Naukowe PWN: Warszawa.

Drozdowicz Zbigniew. 2006. Filozofia Oświecenia. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.

Gilson Etienne. 1998. Tomizm. Wprowadzenie do filozofii św. Tomasza z Akwinu, przeł. Jan Rybałt. Warszawa: Instytut Wydawniczy PAX.

Hartman Jan. 2009. Bioetyka dla lekarzy. Warszawa: Wydawnictwo Wolters Kluwer.

Hillman James. 1996. Samobójstwo a przemiana psychiczna, przeł. Dariusz Rogalski. Warszawa: Wydawnictwo KR.

Hillman James. 2014. Kod duszy. W poszukiwaniu charakteru człowieka i jego powołania, przeł. Jerzy Korpanty. Warszawa: Wydawnictwo Laurum.

Hillman James. 2016. Re-wizja psychologii, przeł. Jerzy Korpanty. Warszawa: Wydawnictwo Laurum.

Hołyst Brunon. 2012. Suicydologia. Wydanie 2. Warszawa: Wydawnictwo LexisNexis.

Hume David. 1962. Dodatek „Esej o samobójstwie”. W: David Hume, Dialogi o religii naturalnej. Naturalna historia religii wraz z dodatkami, przeł. Anna Hochfeldowa, 221–233. Warszawa: Wydawnictwo PWN.

Hume David. 1963. Traktat o naturze ludzkiej, przeł. Czesław Gabriel Stanisław Znamierowski. Warszawa: Wydawnictwo PWN.

Kopania Jerzy. 2003. Boski sen o stworzeniu świata. Szkice filozoficzno-teologiczne. Białystok: Wydawnictwo Trans Humana.

Machinek Marian MSF. 2001. Śmierć w dyspozycji człowieka. Teologia moralna wobec problemów etycznych u kresu życia ludzkiego. Olsztyn: Wydawnictwo Wyższego Seminarium Duchownego Metropolii Warmińskiej „Hosianum”.

Platon. 1999. „Fedon”. W: Platon, Dialogi. T. 1, przeł. Władysław Witwicki. Kęty: Wydawnictwo Antyk.

Seneca Lucius Annaeus. 1961. Listy moralne do Lucyliusza, 58, 36, przeł. Wiktor Kornatowski. Warszawa: Wydawnictwo PWN.

Ślęczek-Czakon Danuta. 1994. „Etyka Davida Hume’a: założenia, wnioski, możliwości interpretacyjne”. Folia Philosophica 12: 125–142.

Tokarczyk Roman. 1984. Prawa narodzin, życia i śmierci. Etyczne problemy współczesności. Lublin: Wydawnictwo Lubelskie.

Tomasz z Akwinu. 2006. Suma teologiczna w skrócie. Warszawa: Wydawnictwo Antyk – Marcin Dybowski.


Refbacks

  • There are currently no refbacks.


ISSN 0035-9599 (print)  
ISSN 2545-3173 (online)

Partnerzy platformy czasopism