Karsawina i Szestowa krytyka „czystego rozumu”

Andrzej Ostrowski

DOI: http://dx.doi.org/10.12775/RF.2020.038

Abstrakt


Celem artykułu jest wykazanie, że pomimo odmienności stanowisk Karsawina i Szestowa, ich krytyka „czystego rozumu” i racjonalizmu wychodziła od bardzo podobnych przesłanek i miała przynajmniej jedno wspólne źródło inspiracji – filozofię Kanta. Punktem wyjścia rozważań jest stanowisko Karsawina, według którego „typowy” Rosjanin nie może żyć (istnieć) bez „absolutnego ideału”. Zdaniem Karsawina niewłaściwe przyjęcie (rozumienie) „absolutnego ideału” prowadzi do negatywnych konsekwencji. Wykazuje je, między innymi, na przykładzie filozofii Kanta.


Słowa kluczowe


„czysty rozum”; deus ex machina; idealizm; egzystencjalizm; Karsawin; Szestow; Kant

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


Карсавин Лев Платонович. 1993. „Восток, Запад и русская идея”. W: Лев Платонович Карсавин, Сочинения. 157–216. Москва: РАРИТЕТ (wyd. pol. Karsawin Lew. 2007. Wschód, Zachód i rosyjska idea, przeł. Lilianna Kiejzik, Michał Bohun. Zielona Góra: Oficyna Wydawnicza Uniwersytetu Zielonogórskiego).

Шестов Лев. 1993. „Афины и Иерусалим”. W: Лев Шестов, Сочинения в 2-х томах. Том 1. Москва: НАУКА (wyd. pol. Szestow Lew. 1993, 2009. Ateny i Jerozolima, przeł. Cezary Wodziński. Kraków: Znak).

Szestow Lew. 1993. Ateny i Jerozolima, przeł. Cezary Wodziński. Kraków: Znak.

Шестов Лев. 1992. Киргегард и экзистенчциальная философия. Глас вопиющего в пустыне. Москва: Прогресс – Гнозис (wyd. pol. Szestow Lew. 2003. Kierkegaard i filozofia egzystencjalna. Głos wołającego na pustyni, przeł. Jacek Prokopski. Kęty: Antyk.)

Szestow Lew. 2007. „Pamięci wielkiego filozofa (Edmund Husserl)”.W: Lew Szestow, Spekulacja i objawienie, przeł. Jacek Chmielewski. 243–267. Kęty: Wydawnictwo Marek Derewiecki.

Шестов Лев. 1966. Sola fide – Только верою. Греческая и средневековая философия. Лютер и Церковь. Paris: YMCA-PRESS (wyd. pol. Szestow, Lew. 1995. Sola fide – tylko przez wiarę, przeł. Cezary Wodziński. Warszawa: PWN).

Wodziński Cezary. 2009. Św. Idiota. Projekt antropologii apofatycznej. Gdańsk. Słowo/obraz terytoria.

Wodziński Cezary. 1991. Wiedza a zbawienie. Studium myśli Lwa Szestowa. Warszawa. IFiS PAN.


Refbacks

  • There are currently no refbacks.


ISSN 0035-9599 (print)  
ISSN 2545-3173 (online)

Partnerzy platformy czasopism