Krytyka instytucji w Listach o sympatii Sophie de Grouchy

Anna Markwart

DOI: http://dx.doi.org/10.12775/RF.2020.036

Abstrakt


Artykuł rekonstruuje i analizuje poglądy Sophie de Grouchy na temat instytucji społecznych, które, zdaniem myślicielki, gdy źle funkcjonują, odpowiadają za niesprawiedliwe działania ludzi. De Grouchy rozpoczyna od przedstawienia swojej teorii sympatii, a następnie poprzez kwestię naturalnych skłonności ludzkich do czynienia dobra prowadzi do krytyki praw i instytucji. Wyróżnia cztery podstawowe czynniki skłaniające ludzi do popełniania niesprawiedliwych czynów i pokazuje, że w ramach instytucji społecznych i obowiązujących praw przeważają one nad naturalną ludzką skłonnością czynienia dobra. De Grouchy czyni także sugestie dotyczące reformy społecznej.


Słowa kluczowe


Sophie de Grouchy; instytucje; prawa; sympatia; reforma społeczna

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


Biziou Michaёl. 2015. „The French (re)translation”, Adam Smith Review 8, https://doi.org/10.4324/9781315737195; dostęp 1.10.2020.

Broadie Alexander. 2012. Agreeable Connexions: Scottish Enlightenment Links with France. Edinburgh: Birlinn.

Brown Karin. 2008. „Introduction: The Letters, Their Author, and Her Times”. W: Sophie de Grouchy, Letters on Sympathy. Philadelphia: American Philosophical Society, VII.

Dawson Deidre. 1991. „Is Sympathy so Surprising? Adam Smith and French Fictions of Sympathy”, Eighteenth-Century Life 15.

Dawson Deidre. 2004. „From Moral Philosophy to Public Policy: Sophie de Grouchy’s Translation and Critique of Smith’s Theory of Moral Sentiments”. W: Scotland and France in the Enlightenment, ed. Deidre Dawson, Pierre Morère. Levisburg: Bucknell University Press.

Dimand Robert, Nyland Chris (ed.). 2003. The Status of Women in Classical Economic Thought. Cheltenham/Northampton: Edward Edgaf Publishing.

Dumouchel Daniel. 2010. „Une éducation sentimentale: sympathie et construction de la morale dans les Lettres sur la sympathie de Sophie de Grouchy”. W: Les ‘Lettres sur la sympathie’ (1798) de Sophie de Grouchy, marquise de Condorcet, ed. Marc André Bernier, Deidre Dawson. Oxford: Voltaire Foundation.

Forman Fonna. 2010. Adam Smith and the Circles of Sympathy. Cambridge: Cambridge University Press.

Griswold Charles. 2009. Adam Smith and the Virtues of Enlightenment. Cambridge: Cambridge University Press, https://doi.org/10.1017/CBO9780511608964, dostęp: 20.01.2020.

de Grouchy Sophie. 2010. „Lettres sur la sympathie”. W: Les ‘Lettres sur la sympathie’ (1798) de Sophie de Grouchy, marquise de Condorcet, ed. Bernier Marc André, Deidre Dawson. Oxford: Voltaire Foundation.

de Grouchy Sophie. 2008. Letters on Sympathy. Philadelphia: American Philosophical Society.

Guillois Antoine. 1897. La Marquise de Condorcet. Sa Famille, son Salon, ses Amis 1764–1822. Paris: Paul Ollendorff.

Smith Adam. 1989. Teoria uczuć moralnych, przeł. Danuta Petsch. Warszawa: PWN.

Smith Adam. 1982. „The Principles which lead and direct Philosophical Enquiries; illustrated by the History of Astronomy”. W: The Glasgow Edition of the Works and Correspondence of Adam Smith. Vol. 3. Essays on Philosophical Subjects. Liberty Fund: Indianapolis.


Refbacks

  • There are currently no refbacks.


ISSN 0035-9599 (print)  
ISSN 2545-3173 (online)

Partnerzy platformy czasopism