Kontrowersje wokół autorytetu w świetle analiz Józefa M. Bocheńskiego na tle współczesnej recepcji idei Oświecenia

Tomasz Kubalica

DOI: http://dx.doi.org/10.12775/RF.2020.034

Abstrakt


Przedmiotem artykułu są podstawowe założenia i konsekwencje logiki autorytetu Józefa M. Bocheńskiego w odniesieniu do współczesnej dyskusji nad kryzysem autorytetu (Hanna Arendt, Paul Ricoeur). W artykule przedstawiam odpowiedź na pytanie, czy zaproponowana przez Bocheńskiego analiza kategorialna wystarczająco wyjaśnia problemy i aporie związane z rozumieniem autorytetu oraz wolności. Odpowiedzi na tak sformułowane zagadnienie pragnę udzielić na podstawie historycznej analizy źródłowej jego prac, takich jak Analysis of Authority (1965) i Was ist Autorität? (1974).


Słowa kluczowe


Bocheński; Arendt; Ricoeur; autorytet; relacja; Oświecenie

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


Arendt Hannah. 1961. „What is Authority?”. W: Between the Past and the Future. Six Exercises in Political Thought, 91–142. New York: The Viking Press.

Arendt Hannah. 2011. „Co to jest autorytet?”. W: Między czasem minionym a przyszłym. Osiem ćwiczeń z myśli politycznej, przeł. Mieczysław Godyń i Wojciech Madej, 109–73. Warszawa: Aletheia.

Bocheński Józef Maria. 1965. The Logic of Religion. New York University Press.

Bocheński Józef Maria. 1974. Was ist Autorität? Einführung in die Logik der Autorität. Freiburg: Verlag Herder.

Bocheński Józef Maria. 1979. Qu’est-ce que l’autorité? Introduction à la logique de l’autorité, przeł. Philibert Secrétan. Études d’éthique chrétienne. Fribourg: Éditions Universitaires.

Bocheński Józef Maria. 1990. Logika religii, przeł. Sławomir Magala. Warszawa: Instytut Wydawniczy Pax.

Bocheński Józef Maria. 1993. Co to jest autorytet?, przeł. Jan Parys. W: Józef Maria Bocheński, Logika i filozofia. Wybór pism, przeł. Tadeusz Baszniak, Dariusz Gabler, Jan Garewicz, Sławomir Magala, Jan Miziński, Jan Parys, 187–324. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.

Bocheński Józef Maria. 1993. Logika religii, przeł. Sławomir Magala. W: Logika i filozofia. Wybór pism, przeł. Tadeusz Baszniak, Dariusz Gabler, Jan Garewicz, Sławomir Magala, Jan Miziński, Jan Parys, 325–468. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.

Bocheński Józef Maria. 1994. Sto zabobonów. Krótki filozoficzny słownik zabobonów. Kraków: Philed.

Głombik Czesław. 1996. „Józef M. Bocheński wobec tomizmu”. Przegląd Religioznawczy 1, 179: 83–108.

Kant Immanuel. 2012. Ugruntowanie metafizyki moralności, przeł. Mirosław Żelazny. W: Dzieła zebrane. Prolegomena do wszelkiej przyszłej metafizyki, która ma wystąpić jako nauka. Ugruntowanie metafizyki moralności. Metafizyczne podstawy przyrodoznawstwa. Krytyka praktycznego rozumu. T. 3, red. Tomasz Kupś, przeł. Translatorium Filozofii Niemieckiej Instytutu Filozofii UMK, 139–220. Toruń: Wydawnictwo Naukowe UMK.

Kobiela Filip. 2016. „Autorytet epistemiczny w sytuacji epistemicznej”. Filozofia Nauki XXIV, 1, 93: 123–139.

Ricoeur Paul. 1995. „Le paradoxe de l’autorité”. Philosophie, Bulletin de Liaison des professeurs de philosophie de l’académie de Versailles, C.R.D.P. 7: 6–12.

Ricoeur Paul. 1999. Paradoks autorytetu, tłum. Jacek Migasiński. W: Oświecenie dzisiaj. Rozmowy w Castel Gandolfo, red. Krzysztof Michalski, przeł. Małgorzata Łukasiewicz, Jacek Migasiński, Andrzej Pawelec, 29–44. Kraków: Znak.


Refbacks

  • There are currently no refbacks.


ISSN 0035-9599 (print)  
ISSN 2545-3173 (online)

Partnerzy platformy czasopism