Edmund Burke: natura człowieka i rozum człowieka

Paweł Hanczewski

DOI: http://dx.doi.org/10.12775/RF.2020.033

Abstrakt


Przez długi czas badacze przedstawiali Edmunda Burke’a jako przeciwnika Oświecenia, wskazując między innymi na jego nieufny stosunek do ludzkiego rozumu. Celem niniejszego artykułu jest analiza poglądów Burke’a na temat relacji między naturą człowieka i jego rozumem, zawartych w jego najbardziej znanej pracy, Rozważania o rewolucji we Francji. Taka analiza umożliwi nie tylko poznanie wspomnianych poglądów, ale będzie stanowiła również element w dyskusji na temat stosunku filozofa do Oświecenia.


Słowa kluczowe


Edmund Burke; Oświecenie; natura człowieka; rozum człowieka

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


Anderson Matthew Smith. 1993. The Rise of Modern Diplomacy 1450–1919. London: Longman.

Berlin Isaiah. 2002. Pod prąd. Eseje z historii idei, red. Henry Hardy. Poznań: Zysk i S-ka.

Bourke Richard. 2012. „Burke, Enlightenment and Romanticism”. W: The Cambridge Companion to Edmund Burke, ed. David Dwan, Christopher J. Insole. 27–40. Cambridge: Cambridge University Press.

Bourke Richard. 2015. Empire & Revolution. The Political Life of Edmund Burke. Princeton: Princeton University Press.

Bullard Paddy. 2012. „Burke’s Aesthetic Psychology”. W: The Cambridge Companion to Edmund Burke, ed. David Dwan, Christopher J. Insole. 53–66. Cambridge: Cambridge University Press.

Burke Edmund. 1994. Rozważania o rewolucji we Francji, przeł. Dorota Lachowska. Kraków: Społeczny Instytut Wydawniczy Znak.

Burke Edmund. 2012. „Obrona społeczeństwa naturalnego”. W: Edmund Burke, O duchu i naturze rewolucji. Wybór pism, przeł. Agnieszka Wincewicz-Price. 1–66. Kraków: Ośrodek Myśli Politycznej.

Burke Edmund. 2015. Przemówienie po przybyciu do Bristolu. W: Edmund Burke, Odwołanie od nowych do starych wigów. Wybór pism, przeł. Agnieszka Wincewicz-Price. 111–114. Kraków: Ośrodek Myśli Politycznej.

Clark Jonathan Charles Douglas. 2001. „Introduction”. W: Edmund Burke Reflections on the Revolution in France, ed. Jonathan Charles Douglas Clark. 17–111. Stanford: Stanford University Press.

Clark Jonathan Charles Douglas. 2007. „The Enlightenment, Religion and Edmund Burke”. Studies in Burke and His Time 2: 9–38.

Cobban Alfred. 1962. Edmund Burke and the revolt against the eighteenth century: a study of the political and social thinking of Burke, Wordsworth, Coleridge and Southey. London: George Allen & Unwin.

Crowe Ian. 2012. Patriotism and Public Spirit. Edmund Burke and the Role of the Critic in Mid-Eighteenth-Century. Stanford: Stanford University Press.

Encyclopedia of the Enlightenment, vol. I. 2001. Ed. Michel Delon. Chicago: Fitzroy Dearborn Publishers.

Gay Peter. 1966. The Enlightenment. An Interpretation, t. 1: The Rise of Modern Paganism. New York: Knopf.

Himmelfarb Gertrude. 2018. Drogi do nowoczesności: brytyjskie, francuskie i amerykańskie Oświecenie, przeł. Kinga Wudarska. Warszawa: Fundacja Świętego Mikołaja. Redakcja „Teologii Politycznej”.

Israel Jonathan Irvine. 2011. Democratic Enlightenment: Philosophy, Revolution, and Human Rights 1750–1790. Oxford: Oxford University Press.

Jones Emily. 2017. Edmund Burke and the Invention of Modern Conservatism, 1830–1914: An Intellectual History. Oxford: Oxford University Press.

Macpherson Crawford Brough. 1980. Burke. Oxford: Oxford University Press.

McElroy George. 1992. „Edmund Burke and the Scottish Enlightenment”. Man and Nature/L’homme et la nature 11: 171–185.

O’Brien Conor Cruise. 1992. The Great Melody. A thematic biography and commented anthology of Edmund Burke. London: Sinclair-Stevenson.

Pocock John Greville Agard. 1985. „Josiah Tucker on Burke, Locke, and Price. A study in the varietes of eighteenth-century conservatism”. W: Pocock John Greville Agard, Virtue, Commerce, and History. 157–191. Cambridge: Cambridge University Press.

Pocock John Greville Agard. 2008. „Historiography and Enlightenment: A View of Their History”. Modern Intellectual History 5, 1: 83–96.

Skinner Quentin. 2014. „Znaczenie i rozumienie w historii idei”, przeł. Filip Biały. Refleksje 9: 127–163.

Stanlis Peter J. 1986. Edmund Burke and the Natural Law. Lafayette: Huntington House.

The Annual Register, or a View of the History, Politics, and Literature, For the Year 1772.

The Correspondence of Edmund Burke, volume VI July 1789-December 1791. 1967. Ed. Alfred Cobban and Robert A. Smith. Cambridge: Cambridge University Press.


Refbacks

  • There are currently no refbacks.


ISSN 0035-9599 (print)  
ISSN 2545-3173 (online)

Partnerzy platformy czasopism