The Influence of Religious Beliefs on the Establishment of Criteria for Human Death in the Context of Transplantology Considerations. A Comparative Study: United Arab Emirates, Saudi Arabia, and Poland

Justyna Czekajewska

DOI: http://dx.doi.org/10.12775/RF.2020.025

Abstrakt


Over the past few years, the problems of conscientious objection have mostly concerned abortion, but with the development of medicine, the spread of medical devices and the introduction of changes in the field of diagnostics of human death, it’s connection with thanatology was noticed at the end of the 20th century.

As a consequence of scientific considerations, it has been concluded that the cessation of brain stem function decides on the death of the patient, therefore the criterion of “cerebral death” was given priority over the criterion of cardio-respiratory. Legally, many countries in the world have adopted a new regulation, but this does not change the fact that in the last 9 years some doctors from the United Arab Emirates and Saudi Arabia continue to raise concerns. They believe that the criterion of cerebral death proclaimed by the Harvard Committee in 1968 is not permanent and irreversible, and therefore cannot determine the death of a human being. From the medical point of view, death is a dissociated process, so the subject cannot be limited to the diagnosis of the cessation of work of one organ – the brain.

For this reason, according to Mohamed Y. Rady and Joseph L. Verheijde, Muslim doctors invoke the principle of the conscience clause. These situations occur particularly during transplants, which is why in this article I intend to explain why religious beliefs have a significant impact on the establishment of criteria for the death of human beings, sometimes causing strong resistance on the part of society against not only accepting brain death, but also popularising transplants. I will present this problem on the example of the United Arab Emirates, Saudi Arabia and Poland.


Słowa kluczowe


definitions of death; cerebral death; organ transplantation; conscience clause; monotheistic religions

Pełny tekst:

PDF (English)

Bibliografia


Alsultan Mohammed A. 2011. “Utilization of intensive care units’ beds occupied by brain-dead patients”. Saudi Journal of Kidney Diseases and Transplantation 22 (3): 444–447.

Bagheri Alireza. 2007. “Individual choice in the definition of death”. Journal of Medical Ethics 33 (3): 146–149.

Biesaga Tadeusz. 2006. “Kontrowersje wokół nowej definicji śmierci”. Medycyna Praktyczna Ginekologia i Położnictwo 3: 20–28.

Chmiel Sylwia. 2014. “Społeczne i kulturowe bariery martwego dawstwa narządów w opinii koordynatorów transplantacyjnych, Białystok”. Access: 17.04.2020.

https://repozytorium.uwb.edu.pl/jspui/bitstream/11320/2685/1/Chmiel_Sylwia_doktorat.pdf.

Descartes René. 2001. Medytacje o pierwszej filozofii. Kęty: Antyk.

Dudzińska Joanna, Dobrowolska Beata. 2016. “Zagadnienie śmierci pnia mózgu

i transplantacji w świetle nauczania Kościoła Katolickiego”. Pielęgniarstwo XXI wieku 1 (54): 55–59.

Guzik-Makaruk Ewa M. 2008. Transplantacja organów, tkanek i komórek w ujęciu prawnym i kryminologicznym. Białystok: Temida 2.

“IRODaT”. Access 17.04.2020. http://www.irodat.org/?p=database&c=AE#data.

“IRODaT”. Access 17.04.2020. http://www.irodat.org/?p=database&c=SA#data.

Jan Paweł II. 1998. “Evangelium Vitae, o wartości i nienaruszalności życia ludzkiego”. In:

W trosce o życie, wybrane dokumenty Stolicy Apostolskiej. Tarnów: Wydawnictwo Biblos.

Jan Paweł II. 2000. Przemówienie do uczestników Światowego Kongresu Towarzystwa Transplantacyjnego. Rzym.

Johnson L. Syd M. 2016. “The Case for Reasonable Accommodation of Conscientious Objections to Declarations of Brain Death”. Journal of Bioethical Inquiry 13 (1): 105–115.

Jonas Hans. 1985. “Gehirntod und menschliche Organbank: zur pragmatischen Umdefinierung des Todes”. In: Technik. Medizin und Ethik: zur Praxis des Prinzips Verantwortung, Frankfurt am Main: Insel.

Karta Pracowników Służby Zdrowia. 1998. In: W trosce o życie, wybrane dokumenty Stolicy Apostolskiej. Tarnów: Wydawnictwo Biblos.

Katechizm Kościoła Katolickiego. 1994. Poznań: Wydawnictwo Pallotinum.

Khushf George. 2010. “A matter of respect: A defense of the dead donor rule and of a ‘whole-brain’ criterion for determination of death”. Journal of Medicine and Philosophy 35, 3: 330–364.

Luft Stanisław, 2002. Medycyna pastoralna. Warszawa: Wydawnictwo Archidiecezji Warszawskiej.

Majchrowicz Bożena, Sadowska Ludwika. 2012. “Problemy społeczne w świetle badań poziomu akceptacji transplantacji narządów i tkanek wśród mieszkańców Podkarpacia”. Onkologia Polska 1, 15: 9–16.

McLean Michelle. 2013. “Conscientious objection by Muslim students startling”. Journal of Medical Ethics 39 (11): 708.

Nowacka Maria. 2003. Etyka a transplantacje. Warszawa: PWN.

Papieska Akademia Nauk. 1998. “Deklaracja o sztucznym przedłużaniu życia i dokładnym ustaleniu momentu śmierci”. In: W trosce o życie, wybrane dokumenty Stolicy Apostolskiej. 453–454. Tarnów: Wydawnictwo Biblos.

Papieska Akademia Nauk. 2008. Why the Concept of Brain Death is Valid as a Definition of Death, excerpt of Scripta Varia 10. Vatican.

Pius XII. 2005. “W sprawie sztucznego utrzymywania pacjenta przy życiu”. In: Opieka paliatywna nad dziećmi. Warszawa: 67–69.

“Poltransplant” 2011. Access 17.04.2020.

http://www.poltransplant.pl/Download/Biuletyn2011/biuletyn_2011_s.pdf.

“Poltransplant” 2012. Access 17.04.2020.

http://www.poltransplant.pl/Download/Biuletyn2012/Biuletyn_2012.pdf.

“Poltransplant” 2013. Access 17.04.2020.

http://www.poltransplant.pl/Download/Biuletyn2013/Biuletyn_2013.pdf.

“Poltransplant” 2014. Access 17.04.2020.

http://www.poltransplant.pl/Download/Biuletyn2014/Biuletyn_2014_web.pdf.

“Poltransplant” 2015. Access 17.04.2020.

http://www.poltransplant.pl/Download/biuletyn2015_www.pdf.

“Poltransplant” 2016. Access 17.04.2020.

http://poltransplant.pl/Download/Biuletyn_2016_www.pdf.

“Poltransplant” 2017. Access 17.04.2020.

http://poltransplant.pl/Download/Biuletyn_2017.pdf.

“Poltransplant” 2018. Access 17.04.2020.

http://poltransplant.pl/Download/Biuletyn_2018.pdf.

Rada Papieska Cor Unum. 2008. “Niektóre kwestie etyczne odnoszące się do ciężko chorych

i umierających (27.07.1981)”. In: W trosce o życie. Wybrane dokumenty Stolicy Apostolskiej, ed. K. Szczygieł. Tarnów: Wydawnictwo Biblos.

Rady Mohamed Y., Verheijde Joseph L. 2013. “Brain-Dead Patients Are not Cadavers: The Need for Revise the Definition of Death in Muslim Communities”. HEC Forum 25 (1): 25–45.

Różycki Paweł. 2016. Turystyka a pielgrzymowanie. Kraków: WAM.

Serour G. I. 2015. “What is it to practise good medical ethics? A Muslim’s perspective”. Journal of Medical Ethics 41 (1): 121–124.

Shewmon Alan. 2001. “The brain and somatic integration: Insights into the standard biological rationale for equating ‘brain death’ with death”. Journal of Medicine and Philosophy 26 (5): 457–478.

Stefaniuk Tomasz, Domańska Karolina. 2013. “Rozumienie życia doczesnego

i śmierci w źródłach islamskich – Koranie i Hadisach”. Kultura i Wartości 2 (6): 121–135.

Sullivan Laura S. 2018. “What does a definition of death do?”. Diametros 55 (2018): 63–67.

Switat Mustafa. 2011. “Zróżnicowanie etniczno-religijne ludności a modernizacja społeczno-gospodarcza w krajach Zatoki Perskiej”. In: Krakowskie Studia Międzynarodowe 1 (2011): 69–88.

Szewczyk Kazimierz. 2009. Bioetyka. Pacjent w systemie opieki zdrowotnej. Warszawa: PWN.

Talar Jan W. 2018. Śpiączka mózgowa a tak zwana śmierć mózgu. Bydgoszcz: Wydawnictwo J. Talar.

The Holy Quran. 2012. Mohsin Khan-English Translation of the Holy Quran. Access 17.04.2020. http://www.quranexplorer.com/Quran/.

The President’s Council on Bioethics. 2008. Controversies in the determination of death.

A White Paper of the President’s Council on Bioethics. Access 17.04.2020.

https://bioethicsarchive.georgetown.edu/pcbe/reports/death/.

Türk Hans J. 1996. “Śmierć mózgowa w aspekcie filozoficznym”. In: Etyczne aspekty transplantacji narządów: materiały z sympozjum w Kamieniu Śląskim w dniach 15–16.04.1996. Opole: WT UO.

Veatch Robert M. 2018. “Would a Reasonable Person Now Accept the 1968 Harvard Brain Death Report? A short history of Brain Death”. The Hasting Center Report 48 (6): 6–9.

Zaman Samihah, Reporter Staff. 2018. Access 17.04.2020.

https://gulfnews.com/going-out/society/transplants-in-the-uae-1.2251332.


Refbacks

  • There are currently no refbacks.


ISSN 0035-9599 (print)  
ISSN 2545-3173 (online)

Partnerzy platformy czasopism