Kotarbiński’s Reism Versus the Possibility of the Multiplicity Theory

Maciej Chlewicki

DOI: http://dx.doi.org/10.12775/RF.2020.023

Abstrakt


Essentially speaking, this essay is not about the problem of interpreting set theory in accordance with the assumptions of reism. This interpretation is unlikely, in fact impossible. It is about something different: about presenting the possibilities of reconciling set theory with reism on another plane, based on certain ideas or ideas present in Kotarbiński’s writings. Despite the fact that the attitude of these ideas to reism is unclear it does not seem to be radically contradictory to reism. Kotarbiński’s strategy, on which we want to focus, was based on an original intervention which consisted in acquiring the distance to the problem of existing mathematical objects. It was not the only idea – other ideas will also be signalled here – but this one seems to be the most promising. What exactly is it about? What is its value, and is it really so significant a solution for the philosophy of mathematics? – These are the questions we want to answer here.


Słowa kluczowe


reism; Tadeusz Kotarbiński; set theory; philosophy of mathematics

Pełny tekst:

PDF (English)

Bibliografia


Chlewicki Maciej. 2017. “Reizm a zagadnienie prawdziwości twierdzeń matematyki”. In: Racjonalność w myśleniu i działaniu. Filozofia Tadeusza Kotarbińskiego, ed. Dariusz Łukasiewicz, Ryszard Mordarski. 35–50. Bydgoszcz: Wydawnictwo Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego.

Grzegorczyk Andrzej. 1983. Zarys arytmetyki teoretycznej, Warszawa: PWN.

Kotarbińska Janina. 1990. “Kłopoty z istnieniem. Rozważania z zakresu semantyki”. In: Janina Kotarbińska, Z zagadnień torii nauki i teorii języka. Warszawa: PWN.

Kotarbiński Tadeusz. 1966. “Słowo wstępne”. In: Bernard Bolzano, Paradoksy nieskończoności, transl. Łucja Pakalska. XI–XXIII. Warszawa: PWN.

Kotarbiński Tadeusz. 1985. Wykłady z dziejów logiki. Warszawa: PWN.

Kotarbiński Tadeusz. 1986. Elementy teorii poznania, logiki formalnej i metodologii nauk. Warszawa: Ossolineum.

Kotarbiński Tadeusz. 1993. Ontologia, teoria poznania i metodologia nauk. Wrocław et al.: Ossolineum.

Mała encyklopedia logiki. 1988, ed. Witold Marciszewski, Kazimierz Czarnota. Wrocław et al.: Ossolineum.

Szaniawski Klemens. 1976. “Filozofia konkretu”, Studia Filozoficzne 3: 69–76.

Woleński Jan. 1985. Filozoficzna szkoła lwowsko-warszawska. Warszawa: PWN.

Woleński Jan. 2005. Epistemologia. Warszawa: PWN.


Refbacks

  • There are currently no refbacks.


ISSN 0035-9599 (print)  
ISSN 2545-3173 (online)

Partnerzy platformy czasopism