Protokoły seminarium arystotelesowskiego Romana Witolda Ingardena z roku akademickiego 1937/1938

Mariusz Pandura

DOI: http://dx.doi.org/10.12775/RF.2020.012

Abstrakt


Artykuł dotyczy problemu związanego z odczytaniem i prezentacją protokołów z seminarium arystotelesowskiego Romana Witolda Ingardena z roku 1937/1938. Przetrwały one w mieście nad Pełtwią II wojnę światową. W 1945 roku zostały
wywiezione z miasta, podążając za filozofem, który już wówczas szukał swojego miejsca na jednej z polskich uczelni w Krakowie, a także we Wrocławiu. W okresie powojennym były przechowywane przez filozofa w jego mieszkaniu przy
ulicy Biskupiej 14 w Krakowie. Po śmierci Ingardena zostały przekazane przez rodzinę do ówczesnego Oddziału Archiwum Polskiej Akademii Nauk w Krakowie w jednej transz, do których doszło w latach 1973–1992. Obecnie przechowywane
są w Archiwum Nauki Polskiej Akademii Nauk i Polskiej Akademii Umiejętności w Krakowie w zbiorze K-III 26: Roman Ingarden, w dwuczęściowej jednostce 65, jako wydzielony podzbiór: 1937/38.


Słowa kluczowe


Roman Witold Ingarden; seminarium arystotelesowskie; protokoły

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


Ingarden Roman Stanisław. 2000. Roman Witold Ingarden. Życie filozofa w okresie toruńskim (1921–1926). 24–27. Toruń: Wydawnictwo Uniwersytetu Mikołaja Kopernika.

Ingarden Roman Witold. 1999. „Dzieje mojej «kariery uniwersyteckiej»”, oprac. Ryszard Jadczak. Kwartalnik Filozoficzny 27, 2: 191.

Kuliniak Radosław, Pandura Mariusz. 2019. „Jestem filozofem świata” (Κόσμου φιλόσοφός εἰμι). Roman Witold Ingarden (1893–1970), cz. 1: Lata 1893–1938. Kęty: Wydawnictwo Marek Derewiecki.

Kur Rafał. 2017. „Śladami przodków Romana Ingardena. Transkulturowa odyseja po ziemiach Europy Środkowej”. Przegląd Filozoficzny. Nowa Seria 26, 2: 255–267.

List Zygmunta Zawirskiego do Romana Witolda Ingardena, Kraków, 25 listopada 1937 roku, Archiwum Nauki Polskiej Akademii Nauk i Polskiej Akademii Umiejętności w Krakowie, sygn. K III–26: Roman Ingarden (kopia listu znajduje się w ARI) oraz list Romana Witolda Ingardena do Konstantego Michalskiego, 7 lutego 1939 r. Archiwum Nauki Polskiej Akademii Nauk i Polskiej Akademii Umiejętności w Krakowie, sygn. K III–26: Roman Ingarden (odpis listu znajduje się w ARI).

Majewska Zofia. 1995. Książeczka o Ingardenie. Szkic biograficzny. Lublin: Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej.

Majkowska Rita. 1999. „Roman Ingarden”. W: Przewodnik po zasobie Archiwum PAN, red. H. Krajewska, A. Kulecka. 368–369. Warszawa: Wydawnictwo Retro¬–Art.

Mróz Tomasz. 2012. Platon w Polsce 1800–1950. Typy recepcji – autorzy – problemy. 280–303. Kęty: Wydawnictwo Marek Derewiecki.

Mróz Tomasz. 2013. „Zapomniany historyk filozofii starożytnej: Stanisław Lisiecki (1872–1960)”. Rocznik Historii Filozofii Polskiej 6: 157–177.

Mróz Tomasz. 2018. „Polish studies on Plato under the oppression of censorship: Lustosławski – Lisiecki – Witwicki”. W: Censorship, Politics and Oppression, red. M. Maciejewska, W. Owczarski. 137–148. Gdańsk–Sopot: Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego.

Redzik Adam. 2015. „Zarys historii Uniwersytetu Jana Kazimierza (perspektywa ustrojowa i ogólnouniwersytecka)”. W: Academia militans. Uniwersytet Jana Kazimierza we Lwowie, red. A. Redzik. 193–194. Kraków: Wydawnictwo Wysoki Zamek.

Spis wykładów w roku akademickim 1937/38. 1937. 47. Lwów: Uniwersytet Jana Kazimierza.


Refbacks

  • There are currently no refbacks.


ISSN 0035-9599 (print)  
ISSN 2545-3173 (online)

Partnerzy platformy czasopism