Kazimierza Twardowskiego „Streszczenie” habilitacji Ingardena

Radosław Kuliniak

DOI: http://dx.doi.org/10.12775/RF.2020.010

Abstrakt


-


Słowa kluczowe


Roman Witold Ingarden; Kazimierz Twardowski; streszczenie do habilitacji

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


Brudnopis (drugi) listu Jana Ptaśnika, dziekana Wydziału Filozoficznego Uniwersytetu Jana Kazimierza do Ministerstwa Wyznań Religijnych i Oświecenia Publicznego w sprawie habilitacji dra Romana Ingardena z filozofii, Lwów, 12 lutego 1925 roku, w: DALO, f. 26, op. 5, d. 768, k. 233r-240r.

Brudnopis (pierwszy) listu Jana Ptaśnika, dziekana Wydziału Filozoficznego Uniwersytetu Jana Kazimierza do Ministerstwa Wyznań Religijnych i Oświecenia Publicznego w sprawie habilitacji dra Romana Ingardena z filozofii, Lwów, 12 lutego 1925 roku, w: DALO, f. 26, op. 5, d. 768, k. 225r-232r.

Husserl Edmund. 1968. Briefe an Roman Ingarden mit Erläuterungen und Erinnerungen an Husserl, hrsg. von R. Ingarden. Den Haag: Martinus Nijhoff.

Kuliniak Radosław, Pandura Mariusz. 2019. „Rozdz. XXVI. Husserl chciał, abym szybko napisał habilitację”, 388–413, „Rodz. XXVII. Czterdzieści jeden dni wyrwanych z kalendarza”, 413–423, „Rozdz. XXVIII. Karuzela habilitacyjna”, 423–434, „Rozdz. XXIX. Jestem zły – znów będę musiał pisać po niemiecku”, 434–448, „Rozdz. XXX. Dzień sądu habilitacyjnego”, 448–452. W: Jestem filozofem świata – (Κόσμου φιλόσοφός εἰμι). Roman Witold Ingarden (1893–1970). Część pierwsza: lata 1893–1938. Kęty: Wydawnictwo Marek Derewiecki.

List Kazimierza Twardowskiego do Romana Witolda Ingardena z 13 maja 1924 roku, w: ARI.

List Kazimierza Twardowskiego do Romana Witolda Ingardena z 16 marca 1924 roku, w: ARI.

List Kazimierza Twardowskiego do Romana Witolda Ingardena z 17 maja 1924 roku, w: ARI.

List Kazimierza Twardowskiego do Romana Witolda Ingardena z 19 maja 1924 roku, w: ARI.

List Kazimierza Twardowskiego do Romana Witolda Ingardena z 5 czerwca 1924 roku, w: ARI.

List Romana Witolda Ingardena do Kazimierza Twardowskiego z 14 lutego 1924 roku, w: ARI.

List Romana Witolda Ingardena do Kazimierza Twardowskiego z 15 maja 1924 roku, w: ARI.

List Romana Witolda Ingardena do Kazimierza Twardowskiego z 19 marca 1924 roku, w: ARI.

List Romana Witolda Ingardena do Kazimierza Twardowskiego z 25 marca 1924 roku, w: ARI.

List Romana Witolda Ingardena do Kazimierza Twardowskiego z 28 lutego 1924 roku, w: ARI.

List Romana Witolda Ingardena do Kazimierza Twardowskiego z 28 lutego 1924 roku, w: ARI.

List Romana Witolda Ingardena do Kazimierza Twardowskiego z 29 maja 1924 roku, w: ARI.

List Romana Witolda Ingardena do Kazimierza Twardowskiego z 6 maja 1924 roku, w: ARI.

Listy Romana Witolda Ingardena do Kazimierza Twardowskiego z 26 maja 1924 roku oraz z 27 maja 1924 roku, w: ARI.


Refbacks

  • There are currently no refbacks.


ISSN 0035-9599 (print)  
ISSN 2545-3173 (online)

Partnerzy platformy czasopism