Szorstka przyjaźń. Wprowadzenie do dwóch listów pomiędzy Kazimierzem Ajdukiewiczem i Romanem Witoldem Ingardenem z 1928 roku

Radosław Kuliniak

DOI: http://dx.doi.org/10.12775/RF.2020.006

Abstrakt


Prezentowany artykuł ukazuje dzieje przyjaźni Romana Witolda Ingardena z Kazimierzem Ajdukiewiczem. Nie należała ona do łatwych. Filozofowie rywalizowali ze sobą we Lwowie o stanowiska uniwersyteckie. Później zaś współpracowali w różnych agendach wydawniczych. Opisywany okres dotyczy at 1907–1928.


Słowa kluczowe


Roman Witold Ingarden; Kazimierz Ajdukiewicz; przyjaźń; Lwów 1907–1928; listy

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


Ajdukiewicz Kazimierz. 1914. Nowa aksjomatyka arytmetyki Hilberta, wykład wygłoszony podczas wakacji wielkanocnych 25 kwietnia 1914 roku w Polskim Towarzystwie Filozoficznym we Lwowie. Autoreferat ten opublikował Ruch Filozoficzny 5, z. 5: 136a-136b (autoreferat). Archiwum APAN – Materiały Kazimierza Ajdukiewicza, syg. III-141, teczka 126;

Głombik Czesław. 1999. Husserl i Polacy. Pierwsze spotkania, wczesne reakcje. Katowice: Wydawnictwo Gnome.

Husserl Edmund, „Briefe an Roman Ingarden. Mit Erläuterungen und Erinnerungen an Husserl”, hrsg. v. R. Ingarden, Phaenomenologica, 25, Den Haag 1968.

Ingarden Roman W. 1999. „Dzieje mojej «kariery uniwersyteckiej»”, oprac. Ryszard Jadczak. Kwartalnik Filozoficzny 27, 2: 183–201.

Ingarden Roman W. 1925. „Essentiale Fragen. Ein Beitrag zum Problem des Wesens”, Jahrbuch für Philosophie und Phänomenologische Forschung7: 125–304.

Ingarden Roman W. 1924. „O pytaniach esencjalnych”, Sprawozdania Towarzystwa Naukowego we Lwowie. 4 (3): 119–135 (referowane na posiedniu Rady Wydziału 13 maja 1924 roku przez Twardowskiego).

Ingarden Roman W. 1998. „Wspomnienia z Getyngi”, oprac. R. Jadczak, Przegląd Artystyczno-Literacki 6 (5–6).

Jadacki Jacek Juliusz 2015. Filozofia polska XIX i XX wieku, t. 2: Wiek XIX. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe Semper.

Książeczka wojskowa Romana Witolda Ingardena, w: ARI.

Kuliniak Radosław, Pandura Mariusz. 2019. Jestem filozofem świata – (Κόσμου φιλόσοφός εἰμι). Roman Witold Ingarden (1893–1970). Część pierwsza: lata 1893–1938, Kęty (Wydawnictwo Marek Derewiecki).

List Kazimierza Ajdukiewicza do Romana Witolda Ingardena z 3 stycznia 1928 roku, w: ARI.

List Kazimierza Ajdukiewicza do Romana Witolda Ingardena z 5 kwietnia 1918 roku (słynny list o „Kochanym Romanie bez bródki”), w: ARI.

List Kazimierza Twardowskiego do Romana Witolda Ingardena z 13 czerwca 1924 roku, k. 30r-k. 30v.

List Romana Witolda Ingardena do Rady Wydziału Humanistycznego Uniwersytetu Jana Kazimierza, Lwów, 3 stycznia 1927 roku, w: DALO, f. 26, op. 5, d. 768, k. 216r.

List Władysława Witwickiego do Romana Witolda Ingardena z 14 stycznia 1927 roku, w: ARI.

List Władysława Witwickiego do Romana Witolda Ingardena z 21 stycznia 1927 roku, w: ARI.

List Władysława Witwickiego do Romana Witolda Ingardena z 5 maja 1927 roku, w: ARI.

Listy Edith Stein do Romana Witolda Ingardena z 29 stycznia 1918 roku, s. 54, 12 lutego 1918 roku, s. 56, 28 lutego 1918 roku, s. 60, w: Spór o prawdę istnienia. Listy Edith Stein do Romana Ingardena, tłum. Maria Klentak-Zabłocka, Andrzej Wajs, Warszawa 1994.

Listy Kazimierza Ajdukiewicza do Romana Witolda Ingardena z 14 czerwca i 4 sierpnia 1925 roku, w: ARI.

Polska Akademia Nauk. Archiwum w Warszawie, Materiały Kazimierza Ajdukiewicza, syg. III-141, teczka 3.

Sprawozdanie Dyrekcyi C. K. Lwowskiego Gimnazyum im. Franciszka Józefa za Rok Szkolny 1907, Lwów 1907, s. 102 (R. Ingarden, klasa IV), s. 105 (K. Ajdukiewicz, klasa VII A), s. 106 (T. Czeżowski, klasa VIII A).

Twardowski Kazimierz, Dzienniki, oprac. Ryszard Jadczak, cz. 1: 1915–1927, cz. 2: 1928–1936, Warszawa–Toruń 2002, nota z 12 listopada 1925 roku, s. 203.


Refbacks

  • There are currently no refbacks.


ISSN 0035-9599 (print)  
ISSN 2545-3173 (online)

Partnerzy platformy czasopism