„Nowe myślenie” a utrata dualisu. Przyczynek do filozofii dialogu

Jacek Filek

DOI: http://dx.doi.org/10.12775/RF.2019.051

Abstrakt


„Nowe Myślenie”, nieco niefortunnie nazywane filozofią dialogu, ciągle grzęźnie w nieporozumieniach. Celem niniejszego artykułu jest takie jego zwięzłe przedstawienie, które mogłoby tym nieporozumieniom zapobiegać. Przede wszystkim zostaje przypomniana tzw. liczba podwójna, dualis, oraz przedstawiona argumentacja, wedle której utrata dualisu utrudniła nam rozumienie relacji Ty–Ja. Tymczasem relacja ta według filozofów dialogu konstytuuje rzeczywistość człowieka i jest właściwym punktem wyjścia dla myślenia filozoficznego, rugując z tej pozycji klasyczne odniesienie podmiot–przedmiot.


Słowa kluczowe


„Nowe Myślenie”; filozofia dialogu; dialog; liczba podwójna (dualis); relacja Ty–Ja

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


Andrzejewski Bolesław. 1989. Wilhelm von Humboldt. Warszawa: Wiedza Powszechna.

Auerbach Marian, Marian Golias. 1985. Gramatyka grecka, wyd. IV. Warszawa: PWN.

Buber Martin. 1992. Ja i Ty. Wybór pism filozoficznych, przeł. K. Doktór. Warszawa: Instytut Wydawniczy PAX.

Descartes René. 1958. Medytacje o pierwszej filozofii, przeł. M. i K. Ajdukiewiczowie. Warszawa: PWN.

Filek Jacek. 1996. Ontologizacja odpowiedzialności. Analityczne i historyczne wprowadzenie w problematykę. Kraków: Wydawnictwo Baran i Suszczyński.

Filek Jacek. 2001. Filozofia jako etyka. Kraków: Wydawnictwo Znak.

Filek Jacek. 2003. Filozofia odpowiedzialności XX wieku. Kraków: Wydawnictwo Znak.

Filek Jacek. 2006. „Philosophie als Abwandlung des Seins”. W: Phänomenologische Forschungen”. 65–85. Hamburg: Felix Meiner Verlag.

Filek Jacek. 2010. Verantwortung. W: Schlüsselbegriffe der Philosophie des 20. Jahrhunderts. Hrsg. Ch. Bermes, U. Dierse. Hamburg: Meiner.

Filek. Jacek. 2014. Etyka. Reinterpretacja. Kraków: Wydawnictwo Homini.

Gadamer Hans-Georg. 1979. Rozum, słowo, dzieje. Warszawa: PIW.

Grisebach Eberhard. 1924. Die Grenzen des Erziehrs und seine Verantwortung. Halle/Salle: Verlag von Max Niemeyer.

Grisebach Eberhard. 2004. Odpowiedzialność. W: Filozofia odpowiedzialności XX wieku. Teksty źródłowe. Wybór, przekł. i red. J. Filek. Kraków: Wydawnictwo UJ.

Lévinas Emmanuel. 1994. O Bogu, który nawiedza myśl, przeł. M. Kowalska. Kraków: Wydawnictwo Znak.

von Humboldt Wilhelm. 2013. O myśli i mowie. Wybór pism z teorii poznania, filozofii dziejów i filozofii języka, przeł. E. M. Kowalska. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.


Refbacks

  • There are currently no refbacks.


ISSN 0035-9599 (print)  
ISSN 2545-3173 (online)

Partnerzy platformy czasopism